De droevige geschiedenis van Amerikaans imperialisme.

Amerikaan, die de USA proberen vrij te krijgen in Lahore (Pak) is een terrorist.

Oud-president van de Sovjet Unie, Gorbachev, ziet de werkelijkheid iets beter dan de gemiddelde Amerikaan – en Wilders kan hieruit nog een lesje leren met zijn oproep voor een “Europese PVV”.
Het lot van het huidige “schouwspel” in het M-Oosten ligt volgens de “Independent” in het Kingdom of Oil: Israel, tot nu toe gezien als “De enige, echte Democratie in het M-Oosten” – voor wat die titel in het huidige Israel nog waard is – verzetten zich hevig tegen het afzetten van Egyptes Mubarak – N.B. in gezelschap van koning Abdallah van Saudi-Arabië – maar zal n.a.w. in de nabije toekomst toch, en nu legaal, op het matje geroepen worden voor de Illegale bezetting en kolonisatie van de West Bank.

USA minister van defensie, Gates, waarschuwt tegen het beginnen van nog een oorlog zoals in Irak of Afghanistan. Eindelijk een blijk van gezond verstand – al is het dan ingegeven door pragmatisme en een torenhoog begrotingstekort – van een Amerikaanse autoriteit. Nu Obarak nog, openlijk.

Maar ja, er zijn natuurlijk altijd neo-cons, die het beter weten
Meestal door hechte monetaire banden vebonden aan de wapen industrie, die als enige profiteert van voortgezette enuitgebreide oorlogen. Een heel scala van “prominenten” uit de laatste Bush-adminitratie is VOOR het van wapens voorzien van de Libische demonstranten, zodat die er nu eens echt hard tegen aan kunnen gaan. Neo-cons, die nooit echt uitblonken in het inschatten van politieke werkelijkheden in de rest van de wereld, hebben namelijk niet echt door dat de kracht van hetgeen op het ogenblikin deArabische wereld plaatsvindt niet ligt in wapengeweld, maar juist in een opofferings bereid in wezen vreedzaam protest tegen zittende autocraten. Maar ja daar hebben die neo-cons dan ook hun klopjes op de schouders van de werkelijke machthebbers in Amerika – de corporatocraten – mee verdiend.

En als laatste een citaat over democratie in de USA, dat net zo goed op ons land kan slaan.
“In the Soviet Union, capitalism triumphed over communism. In this country, capitalism triumphed over democracy.” – Fran Lebowitz

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in arabische revolutie, Khadaffi, Libie, macht, politiek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to De droevige geschiedenis van Amerikaans imperialisme.

 1. hansdekoning says:

  Met excuses voor het niet functioneren van de links, ik zal dit op eenlater tijdstip proberen te rectificeren.

 2. Piet de Vries says:

  De geschiedenis van alle imperialisme is droevig, lijkt me.
  Dat begon al met het Romeinse rijk, daarvoor was het er natuurlijk ook al, de Assyriërs worden beschreven als de meest meedogenloze imperialisten ook, maar van de Romeinen weten we ondertussen veel.
  Ook toen was er propaganda, niet over vrijheid en democratie, maar over barbaren die de Romeinen civiliseerden.
  De niet zo gruwelijke voorstellingen in de arena’s als wij wel eens dachten, gruwelijk waren ze natuurlijk wel, tussen geciviliseerde Romeinse soldaten en mensen in rare kleing met rare wapens dienden er enerzijds toe de Romeinse macht te laten zien, en anderzijds om het volk schrik aan te jagen.
  Het is nu niet veel anders, het westerse imperium maakt reclame met vrijheid en democratie, en onze grootste tegenstanders, de Moslims, daarvan zijn er een anderhalf miljard, worden afgeschilderd als fundamentalistische bloeddorstigen.
  Dat nu inderdaad een propagandistisch probleem, hoe legt net vrije westen uit dat het vele tientallen jaren de dictatoren heeft overeind gehouden waarvan dat westen nu roept dat die plaats moeten maken voor democratie.
  Inmiddels maken schotelbezitters met wat talenkennis merkwaardige tijden door, Presstv, een Iraanse zender heeft het over Islamic Awakening, Russia Today waarschuwt voor het ecnomische einde van deze wereld met olieprijzen van 150 en 220 dollar per vat, Aljazeera beschrijft hoe de moedige Islamitische bevolking de dictatoren trotseert, CNN bericht over Oscar uitreikingen, en de NOS filosofeert over hoeveel zetels de huidige coalitie zal hebben in de eerste kamer, meer of minder dan de 38 die nodig zijn om effectief te kunnen regeren.
  Verder moet natuurlijk worden opgemarkt dat het VS imperialisme de opvolger is van het Britse, dat op zijn beurt de opvolger was van Spaans, Portugees, Hollands en Frans imperialisme.
  Churchill verdedigde de twee oorlogen die de Britten tegen Duitsland voerden dan ook met ‘we always fought the strongest power on the continent’.
  Vanaf 1900 of zo, toen het verenigde Duitsland gezien werd als bedreiging van het economisch ingeslapen Great Britain (er staat nog steeds GB op engelse auto’s) gingen de Britten dan ook met de voormalige vijand Frankrijk een bondgenootschap aan.
  Hitler had niet voorzien dat Great Britain zelfmoord zou gaan plegen in een tweede oorlog tegen Duitsland, de eerste was al op de intensive care geëindigd.
  En zo sluiten nu commentatoren uit dat de VS Libië zullen gaan bezetten, omdat de VS dat niet kan betalen naast de twee andere bezettingen, drie, als je Duitsland meerekent.
  Maar ook een VS kan zelfmoord plegen, als opstand dreigt vanwege olie van 150 of meer dollars per vat.

  • hansdekoning says:

   Op een dergelijk overweldigend overzicht van de wereldgeschiedenis kan je eigenlijk alleen maar antwoorden, dat alles verandert en alles hetzelfde blijft. Wat nu? De Chinezen dan maar, of worden die ook door hun eigen moslims overwonnen?

   Ik hoop, dat de links nu wel werken.

 3. Piet de Vries says:

  China had in het verleden nooit enige belangstelling voor imperialisme.
  De Opiumoorlogen waren het gevolg van Brits theedrinken, de Chinezen wilden best thee verkopen, maar er was niets wat zij in het westen wilden kopen.
  Vanwege het daaruit optredende zilvertekort, Chinezen wilden thee als betaling, gingen de Britten tegen de zin van de Chinese regering opium invoeren in China, uit India, dat verkocht daar wel, gewone Chinezen, misschien 97 % van de bevolking, leefden altijd op de rand van de hongerdood, en dan kun je wat drugs best gebruiken.
  In tegenstelling tot wat altijd wordt beweerd lijkt dat imperialisme ook bij Moslims niet te bestaan, het laatste Islamitische rijk werd rond 1500 in Spanje aan z’n eind gebracht.
  De Ottomaanse heersers waren Aziaten, gelegenheidsmoslims, net als Blair een gelegenheidskatholiek is, Moslims mogen maar vier vrouwen, de heersers in Istanbul wisten niet eens hoeveel vrouwen ze hadden.
  Daarentegen kun je beweren dat het christendom bij uitstek imperialistisch was, nog is, als je de VS ziet als christelijk land.
  Wanneer dat christelijke imperialisme dan begon is de vraag, toen het Romeinse rijk christelijk werd, ergens in de 3e of 4e eeuw, of met de kruistochten.
  Er wordt beweerd dat de paus zich als opvolger van de Romeinse keizers zag.
  Leerlingen van het christendom, zoals Japan, waren dan weer wel imperialistisch, nadat VS admiraal Perry uit menslievende overwegingen in 1853 Japanse havens beschoot kregen Japanners door dat ze zich de westerlingen alleen van hun hals konden houden als je ook westerse technologie hadden, net als N Korea nu de atoombom heeft.
  Voor die westerse technologie waren grondstoffen nodig, en die had Japan niet.
  En zo bezette het o.a. Manchurije.
  Hoe de wereld er dus zal uitzien als ooit het westerse imperialisme zal verdwijnen, ik durf het niet te zeggen.
  Misschien brengt de cultuur die wij de wereld hebben gebracht, hamburgers, mobieltjes, auto’s, 3D tv en wat niet al, met zich mee dat de race om grondstoffen blijft bestaan.
  Er wonen overigens inderdaad wat Moslims in China, die daar tweede rangs burgers zijn.
  Het ongeluk van de Moslims lijkt op dat van de Koerden, op de verkeerde plaatsen wonen.

  • hansdekoning says:

   Je hebt het een beetje verkeerd. Er is in het verleden wel degelijk sprske geweest van Chinees imperialisme. Denk aan de poging tot invasie van Japan, die door de Goddelijke wind, de Kamikaze, verhinderd werd. Vergeet niet, dat de Chinezen ook nog een hoop Mongools bloed in zich hebben en denk dan aan Genghis Khan en zijn opvolgers. Er is ook nog ooit een Chinese gezant naar het Indonesische rijk Singhasari om schatplichtigheid te eisen. De “dienstdoende”heerser, Kertanagara weigerde, waarna Koeblai Khan een strafexpeditie stuurde. die in 1293 bij de kust van Java aankwam. Tegen die tijd was Kertanegara door een rebel uit Kediri, Jayakatwang, vermoord. De stichter van Majapahit, Kertarajasa, sloot een verbond met de Mongolen tegen Jayakatwang. Nadat zij samen het Singhasari-koninkrijk hadden vernietigd, keerde Kertarajasa zich tegen de Mongolen en dwong hen in verwarring tot een terugtocht.
   Je mag nu drie keer raden waar ik vandaan kom.

  • hansdekoning says:

   In tegenstelling tot wat altijd wordt beweerd lijkt dat imperialisme ook bij Moslims niet te bestaan, het laatste Islamitische rijk werd rond 1500 in Spanje aan z’n eind gebracht.
   Ja maar, Piet, je vergeet dat het een heel eind lopen is van Mekka, Bagdad of Damascus naar Spanje. Die hele afstand werd dus volgens jou alleen maar bevolkt door stammen, die de Islam zonder slag of stoot als hun godsdienst aanvaardden? Echt waar?

 4. Piet de Vries says:

  Ik las nog even over de neocons, Karin Kwiatskovski, ph d, zij nam ontslag als Pentagon kolonel toen zij werd gedwongen valse informatie over het Midden Oosten te verstrekken, meldt dat die neocons Irak als een groot succes zien.
  Het land is verwoest, en gefragmentariseerd, de olie stroomt, en de VS heeft iets van elf grote militaire bases, middeleeuwse forten zonder de nadelen daarvan, de transportvliegtuigen kunnen er in landen.
  Niet voor niets heeft het Pentagon net een kleine 300 nieuwe tankvliegtuigen besteld bij Boeing.
  Afghanistan is natuurlijk wat minder, het land weerstaat nog steeds democratie, en de Kaspische zee olie en gas is nog onbereikbaar.
  Maar voorkomen is dat China pijpleidingen legt naar Iran, en voorlopig kan niemand aan het Afghaanse lithium komen.
  Ook Kosovo kan gezien worden als succes, Joegoslavië bestaat niet meer, en de dictator van Kosovo is door z’n orgaanmoorden en – handel volledig in handen van de VS.
  Kosovo zit vol met mineralen, in de tweede wereldoorlog was het het enige gebied van Joegoslavië wat Hitler interesseerde, daar werden de onderzeebootaccu’s gemaakt.
  Verder hebben de neocons natuurlijk goud geld verdiend met de VS hypotheekzwendel, dat de VS nu op de rand van de afgrond staat deert hen niet, tot het over die rand schuift.
  Waar ze dan naar toe moeten, misschien de EU.
  AIPAC vestigde kantoren in Brussel en Parijs.

 5. Piet de Vries says:

  Chinezen wilden thee als betaling,

  foutje

  moet zijn

  Chinezen wilden zilver als betaling,

 6. Piet de Vries says:

  Ik kan niet nalaten op te merken dat de gemiddelde Amerikaan helemaal niets ziet.
  Die gelooft wat CNN en de amusementszender Foxnews opdient.
  Het is zelfs zo erg dat de aanhangers van Sarah Palin de CNN propaganda voor de VS voor communistische uitingen houden.
  Op mijn reizen door de VS, en verblijf bij VS burgers thuis moest ik vaak denken aan het hof in de Chinese hoofdstad toen de eerste Europese oorlogsschepen, Britse, voor de Chinese kust verschenen.
  ‘Ach, er waren al zo vaak kapers geweest’.
  En inderdaad, de VS is zo groot dat als je het land, eigenlijk een continent, doorkruist dat je geneigd bent te denken dat de rest van de wereld niet bestaat.
  Het is alleen zo jammer dat de VS eigen olie in de zeventiger jaren op was.
  Roosevelt werd in 1943 gewaarschuwd door z’n generaals wat het maken van Saudi Arabië tot hofleverancier van olie zou betekenen voor de militaire inspanningen van de VS.

 7. hansdekoning says:

  Je bent wel erg rabiaat anti-Amerikaans, Piet. Er zijn ook nog goeie en er zijn zelfs een paar objectievere, meer op de werkelijkheid gerichte media: truthout, Information Clearing House, Tomgram, Huffington Post en zo zijn er ongetwijfeld nog een paar.

 8. hansdekoning says:

  En de Democratic National Council – mogelijk gedwongen door de enorme staatsschuld en het groeiende besef onder het volk, dat Afghanistan een verloren zaak is – vraagt inmiddels via een resolutie aan Obama “to get the hell out of Afghanistan ASAP”. Zie: http://www.alternet.org/newsandviews/?akid=6581.33511.d2fpDq&id=508092&rd=1&t=6

 9. Piet de Vries says:

  Tja, als je door hebt gekregen wat de VS zo sinds de oorlog tegen Spanje allemaal heeft aangericht ben je niet meer zo enthousiast over dat land.
  Je mag dat anti noemen, maar die term suggereert vooringenomenheid, terwijl het volgens mij over feiten gaat.
  Dat de Chinezen ook wel eens een oorlogje pleegden is waar, maar in de 19e eeuw was het op dat gebied een ingeslapen zoodje.
  De Islamitische veroveringen van N Afrika t.e.m. Poitiers zijn door historici, zeggen ze nooit goed begrepen.
  Kennelijk lazen die historici nooit Potok of HS Chamberlain, beiden schrijven, helaas geen van beiden waarop ze het baseren, dat de joden op het Iberisch schiereiland de Moslims uitnodigden te komen omdat ze overhoop lagen met hun Visigotische katholieke heersers.
  Die waren er ook in N Afrika.
  Om de knuppel maar in het hoenderhok te gooien, het VS imperialisme begon pas goed in 1917 toen de VS troepen naar Europa stuurde, andere beginpunten zijn de Monroe verklaring van 1830, of de zogenaamde burgeroorlog, of de oorlog tegen Spanje, ik meen 1898, op de Philippijnen is ook nog steeds ellende.
  Het VS volk kreeg door waar het voor misbruikt was, na de eerste wereldoorlog, en koos dus voor isolationisme.
  Roosevelt kwam in 1933 aan de macht, en kreeg het pas in 1941 zo ver dat hij weer oorlog kon gaan voeren.
  Zoals bekend ging dat via de olie boycot van Japan, waaraan Wilhelmina vanuit Londen meewerkte, al dan niet gedwongen, er zijn verhalen dat zij in de meidagen tegen haar zin naar Londen werd gebracht.
  Roosevelt en z’n mannen wisten heel goed dat de olieboycot tot Japanse bezetting van Nederlands Indië zou leiden, zie de gepubliceerde dagboeken van Harold L Ickes.
  Ik vrees dat Roosevelt ook de Duitse bezetting van Nederland op z’n geweten heeft, de Polen hadden weinig vertrouwen in de Britse garantie van maart 1939, maar de garantie van Roosevelt van augustus schijnt ze over de streep getrokken te hebben, daarop bleef Hitler alleen nog oorlog als uitweg.
  Wat de VS ‘media’ betreft die je noemt, het komt niet in de buurt van wat Russia Today over de VS te zeggen heeft, om nog maar te zwijgen over Iraanse Presstv.
  Ik heb wel eens geprobeerd een VS’er uit te leggen wat zijn land uitvreet en uitvrat, maar tientallen jaren van patriotische hersenspoeling zijn niet met een paar e mails weg te halen.
  Indien gewenst specificeer ik graag de literatuur waar het bovenstaande op gebaseerd is, ik ben ook oud, en ben al vele jaren met geschiedenis bezig.
  Als je me tien jaar geleden had voorspeld dat ik zou opschrijven wat ik net deed had ik je voor gek verklaard.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s