Ook Hans Hillen staat in een bescheten hemd.

Het is verdorie toch meer dan schandelijk, dat deze minister van defensie met zijn grote mond over kameraadschap bij de krijgsmacht dergelijke dingen onder het tapijt schuift!
Dat krijgsmachtonderdelen, die veel te maken hebben met de wapen/oorlogsindustrie, corrupt zijn is logisch; die industrie vecht voor meer, meer en nog meer en is bereid daar grof voor te betalen. En zwakke broeders – ook in die kameraadschappelijke krijgsmacht – zullen er altijd zijn; het is dus gewoon een kwestie van goede preventieve controle. De Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld?

Diefstal, zelfverrijking en intimidatie bij marine
Van onze verslaggevers John Schoorl en Merijn Rengers − 05/03/11, 04:24 in vk.nl

AMSTERDAM – Bij een prestigieus marineonderdeel in Den Helder is sprake van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Ook wordt afgerekend met klokkenluiders en personen die zich verzetten tegen de niet-integere bedrijfscultuur. Dit blijkt uit een intern defensiedossier over ernstige integriteitsschendingen, dat in het bezit is van de Volkskrant.
Minister Hillen van Defensie heeft de integriteitsschendingen niet aan de Tweede Kamer gemeld, terwijl zijn departement er wel van op de hoogte was.

Het gaat om CAMS Force Vision, waar zwaar beveiligde defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld. Uit recente onderzoeken blijkt dat er bij deze IT-divisie misbruik wordt gemaakt van dienstauto’s en telefoons en dat computers en apparatuur zijn gestolen. Ook is personeel ongeoorloofd afwezig en zijn er sterke aanwijzingen dat het hoge management zichzelf heeft verrijkt door ten onrechte bonussen en aanblijfpremies te regelen.

Tweede maal
CAMS Force Vision maakt deel uit van de Defensie Materieel Organsiatie (DMO). Begin februari bleek dat bij een andere DMO-afdeling, op de Frederikskazerne in Den Haag, eveneens ernstige integriteitsschendingen waren vastgesteld.

Hillen liet toen in de Tweede Kamer weten dat dit een geïsoleerd en reeds opgelost incident betrof, en dat er geen noodzaak was om dieper in te gaan op de bedrijfscultuur bij DMO.

In diezelfde periode werd er op het ministerie van Defensie op het hoogste niveau gesproken over hoe om te gaan met de zware conclusies van de integriteitsonderzoeken bij DMO in Den Helder. Niet duidelijk is waarom Hillen in de Tweede Kamer deze kwestie niet noemde.

Serie meldingen
Aanleiding voor de onderzoeken was een serie meldingen door een klokkenluider, zo’n anderhalf jaar geleden. Op 10 september van vorig jaar kreeg de klokkenluider op vrijwel alle punten gelijk van een onderzoekscommissie onder leiding van een kolonel buiten dienst.

Aan het als ‘zeer vertrouwelijk’ geclassificeerde rapport van de kolonel werkte een groot aantal DMO-medewerkers mee. Sinds het rapport gereed is, wordt hun het leven zuur gemaakt. De toorn treft vooral een groep van negen personen die hebben getuigd dat de observaties van de klokkenluider correct waren.

Verraders
De negen zijn, hoewel hun anonimiteit was gegarandeerd in ruil voor een getuigenis, met naam en toenaam bekend in Den Helder. Op de marinebasis, waar het zwaar beveiligde hoofdkantoor van CAMS Force Vision staat, worden zij aangeduid als ‘informanten’, ‘dissidenten’ en ‘verraders’.

Defensie wil inmiddels van deze negen medewerkers af. Hun functies zijn bij de eerstkomende reorganisatie ‘vervallen’ verklaard. Een aantal leden van deze groep heeft de afgelopen maanden melding gedaan van persoonlijke dreigementen en intimidatie. De agressie richt zich ook hun echtgenoten en kinderen.

Debat
De PvdA en de SP willen volgende week een debat met minister Hillen. De partijen willen weten waarom hij de integriteitsschendingen in Den Helder niet aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Ook willen zij de garantie dat de klokkenluiders bij DMO en de medewerkers die tegenover de onderzoekscommissie hebben getuigd, worden beschermd.

Het ministerie van Defensie wil niet reageren op vragen.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in defensie, hillen, klokkenluiders, krijgsmacht, macht, politiek and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s