Mail aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Aan: S.Blok@tweedekamer.nl,j.cohen@tweedekamer.nl,
S.Buma@tweedekamer.nl,a.pechtold@tweedekamer.nl,
e.roemer@tweedekamer.nl,a.rouvoet@tweedekamer.nl,
j.sap@tweedekamer.nl,C.vdStaaij@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl,g.wilders@tweedekamer.nl
Posted on April 24, 20
by hansdekoning Alvorens Amerikaanse toestanden als begernswaard te beschouwen …
… ware het goed – neen eigenlijk verplicht – dit artikel te lezen. Het zet op een duidelijke manier uiteen, waarom de Verenigde Staten het in de eerste tweehonderd jaar vanhun geschiedenis zo goed deden en waarom het nu misgaat. Het geeft – weliswaar alleen maar – impliciet tevens een verklaring van de zozeer gehate Amerikaanse arrogantie.
Ondanks het feit, dat we hier in ons land nog aan de goede kant van de scheidslijn staan, bekruipen worden een aantal politiek bewuste Nederlanders bekropen door een gevoel van onbehagen. Een gevoel, dat het ook in Nederland – en eigenlijk in heel Europa – bon ton wordt om jezelf ongelimiteerd te verrijken. Om je niets aan te trekken van je medemens, je politieke carrière te zien als weg naar de “goede contacten”, het “sociale netwerk”, waarvan je profijt kan trekken bij je volgende, beter – vaak riant – betaalde baan.
En zoals ik elders op een piepklein forumpje van liefhebbers van Siamese katten schreef:

“HAPPY EASTER!!!

To all of you in these troubled days of bloodshed in Libya, Syria and Yemen. In the aftermath of the disastrous oil spill from the Deepwater Horizon in the Mexican Gulf, which the Obama administration so hypocritically and to please Big OIl denies being bad. In the days when one in 4 American children go hungry and have to go to foodbanks to get fed at all. In the days where many more children everywhere else are undernourished and girls are being sold as sex-slaves, while young boys and girls are being abused by the people who’re supposed and paid to take care of them in Amsterdam. In the days where big corporations and the greatgrabbers leading them get rewarded for leading us – no not into temptation but – into the most severe economic crisis we have known for at least the last century.

In short in these days of manmade doom and natural disaster : HAPPY EASTER to ALL of YOU, and to YOUR LOVED ONES.

—————-
Political language. . . is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind: George Orwell”
Met vriendelijke groet,
Hans de Koning

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Amerika en politiek, democratie, filosofie and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Mail aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

 1. hansdekoning says:

  Kleine muisjes hebben kleine wensjes, beschuitjes met gestamptemensjes.

  Misscien zou het niets uitmaken, maar toch … we vertegnwoordigen hier natuurlijk wel een gedeelte van de Nederlandse bevolking, die wellicht dezelfde fractievoorzitters ook wel een willen mededelen hoe ZIJ erover denken.
  En misschien komt het lijstje emailadressen van die voorzitters u ook nog eens van pas.

 2. Het artikel waarnaar je verwijst heb ik met grote belangstelling gelezen. Nog niet eerder heb ik zo helder beschreven gezien waarom het met de Verenigde Staten de verkeerde kant op gaat. Ik vrees dat degenen die het tij zouden kunnen keren het artikel de rug zullen toekeren om door te gaan met hun heilloze politiek. Net zoals trouwens in Nederland de meeste politici de indruk wekken zogenaamd te wachten tot de bui is overgewaaid om daarna verder te gaan op de heilloze weg die alleen maar leidt naar een allengs onmenselijker samenleving.

 3. Tochmaarweereens says:

  Nog niet zo lang geleden werd ik verzocht niet te reageren vanwege mijn kritiek op de VS, die was rabiaat, wat dat ook precies moge zijn.
  Sindsdien zie ik hier rabiate kritiek op de VS ontstaan, wederom, ik weet niet precies wat rabiaat is, moet ik eens ergens opzoeken.
  Nu heb ik geen kritiek op de VS, het is alleen maar zo dat ik redelijk veel van geschiedenis weet, en dus weet ik dat het VS imperialisme begon met de Monroe verklaring van 1830.
  Wat gezien kan worden als ‘tegen de VS zijn’ is alleen maar het constateren van feiten.
  En natuurlijk is het zo dat die feiten mij niet aanstaan, dat is wel zo.
  De zogenaamde burgeroorlog was de eerste imperialistische oorlog tegen het cosmopolitische zuiden.
  Het is ook niet zo dat de VS afwijkt van andere roofridderimperia waarvan Groot Brittannië de overwinnaar was tot 1917, in 1917 redde de VS de Britten van capitulatie, een imperium dat gered wordt bestaat niet meer.
  Ook is het niet zo dat de VS propaganda afwijkt van die van Groot Brittannië, ook daar werd het roofridderschap verhuld door menslievende kreten als ‘white man’s burden’, de kretologie van de VS is human rights en democracy.
  Zelfs de sociale toestanden bij de Britten waren niet beter dan in de VS nu, toen rond 1860 Britten de slavernij wilden afschaffen waren er verstandige Britten die van mening waren dat de slavernij binnen het Britse koninkrijk eerder aan de beurt kwam, de omstandigheden in de Britse industriegebieden waren meer dan erbarmelijk.
  Toen ik eind 70er jaren de eerste keer in de VS was dacht ik in een derde wereldland te zijn, het enige verschil waren de bakbeesten van auto’s.
  Ook waren de Britten even militarististisch als de Amerikanen nu, Brittania rules the waves, the USA rules the air, net nog zond Press.tv een Pakistaanse demonstratie uit tegen de Predator moordpartijen in N Pakistan door VS Schreibtischmörder, alleen ondertekenen ze niet meer, ze gebruiken joysticks.
  Maar als ik me goed herinner Standard & Poor hebben net de credit rating van de VS verlaagd, wat Duisenberg in z”n laatste interview in functie al voorspelde.
  Wanneer nu het einde van de VS zal zijn, lastig te voorspellen.
  De Duitse historicus Bavendamm zag het al in 1993 aankomen in z’n boek hoe Roosevelt Pearl Harbour provoceerde, en waarom.
  ‘Oorlog’, zo schreef een historicus, ‘is de manier waarop politici kennelijk overbodige rijkdom vernietigen’.
  En geen land vernietigde ooit zoveel rijkdom door oorlogen als de VS, vrees ik.
  De tweede wereldoorlog kostte een 50 miljoen doden, de materiële schade is nooit becijferd, voor zo ver ik weet.
  Ik weet ook niet wat het VS agressiebudget nu is,wat ik wel heb onthouden is dat dit land iets van 840 militaire bases heeft over de hele wereld.
  En dat wordt te duur, voor het eerst in z’n geschiedenis moeten de VS militaristen bezuinigen, op straffe van opstand en revolutie in de VS.

  • hansdekoning says:

   Rabiaat komt van rabies=hondsdolheid. En eerlijk gezegd was ik wellicht iets te snel met mijn conclusies toen. Waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat ik 31/2 jaar in een “Jappenkamp” heb gezeten en ben opgevoed met een grote bewondering voor – dit terzijde – Karel Doorman’s “Ik val aan, volg mij!” toen hij echt geen kant meer op kon. Maar dat is allemaal geen excuus. DIT stuk is in elk geval wel terechte kritiek op de Verenigde Staen zowel als het perfide Albion.
   Welkom terug.
   Maar wie ben je nu eigenlijk?

 4. repelsteeltje says:

  Wat is iemand ?
  Eeen oude man die veel boeken las, daar veel uit opstak, en dus wiser and sadder.
  Kan me voorstellen dat wie in een Jappenkamp zat niet gauw dat verblijf toeschrijft aan de VS.
  Toch, als je de geschiedenis kent van de VS Japanese relatie sinds 1853, toen VS admiraal Perry Japan uit z’n isolement wekte met beschietingen van Japanse havens dan moet je wel tot de conclusie komen dat de Japanse bezetting van Nederlands Indië willens en wetens door Roosevelt werd geprovoceerd.
  Ik correspondeerde lang met een Japanse die nog meemaakte als kind dat de keizer in 1945 voor het eerst z’n volk toesprak, over de radio, en zij dus met gebogen hoofd moest staan luisteren, zij wees me de weg in de geschiedenis van de VS Japanse relaties.
  Lindbergh schrijft in z’n memoires dat op de zondag van Pearl Harbour een mede stander van het actie comité wat er tegen was dat de VS oorlog ging voeren hem belde en zei ‘he got us in through the back door’.
  Von der Dunk wil in zijn verboden rede noemen dat Wilhelmina onwettig Nederland verliet in de meidagen van 1940, Sherwood, in het Witte Huis gehaald door Hopkins, schrijft dat in Washington werd geroddeld dat zij tegen haar wil naar Londen was gebracht op een Brits marineschip.
  Was zij gebleven dan was er misschien geen tweede wereldoorlog geweest, dan was er vanuit Borneo geen olieboycot van Japan geweest, en geen Pearl Harbour.
  Maar misschien had Roosevelt dan iets anders uitgedokterd om oorlog te krijgen.
  Het vervelende van al deze bespiegelingen is dat je dit soort ideeën pas krijgy na heel veel boeken doorgeploegd te hebben, en dat je de resultaten van dat doorploegen niet keihard kan aantonen, erger nog, omdat die resultaten meer dan haaks staan op wat de overwinnaarswaarheid is krijg je alleen maar tegenwind, niemand wil zomaar tegengestelde ideeën accepteren.
  Dat geldt ook voor mij, daarom heeft het zo lang geduurd.
  Wat betreft Doorman, hij deed wat hij moest doen, ook al haalde dat niets anders uit dan dat de Nederlandse vloot ten onder ging.
  Toevallig kende ik z’n zoon lang geleden goed, maar toen wist ik nog niets van geschiedenis.
  Ook de ondergang van de Nederlandse vloot was door Roosevelt voorzien.
  Misschien schreef ik dat al eerder, maar de beste bron voor de VS plannen zijn de drie delen van de dagboeken van Harold L Ickes.
  Velen citeren er uit, ik vrees dat vrijwel niemand ze helemaal heeft gelezen.
  De VS plannen om na de Japanse aanval de olie installaties op Borneo op te blazen zijn nooit tot uitvoering gekomen, na de misrekeningen van Polen en Frankrijk was dit Roosevelt’s derde misrekening.
  Ik voer elke keer maar een andere naam en e mail adres is om te voorkomen dat ik na aanklikken van post comment blijk voorde kat z’n staart geschreven te hebben, het moderne leven is niet eenvoudig.
  De bekende anti semiet uit Amstelveen, naam schiet me nu even niet te binnen, kan er ook niet van worden overtuigd dat het land wat hem zo gastvrij opnam na de Japanse bezetting van Nederlands Indië ook het land is wat die bezetting veroorzaakte.
  De Umwertung aller Werte gaat niet zomaar.
  Maar ik weet nu dus dat rabiaat inderdaad van rabies komt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s