Ik ben het even kwijt, ….

… waar heb ik het ook al weer gezegd? Dat ik teleurgesteld ben in de zelfstandigheid van Indonesié? Dat ik vind dat de bevolking – mijn volk, ik ben van gemengde afkomst – uitgebuit wordt door de corrupte top? Iemand antwoordde toen, dat wij als Nederlanders geen reden hadden om trots te zijn op ons koloniale verleden. Het lijkt echter wel of Michiel Maas het in de Volkskrant van woensdag in elk geval eens is met mijn uitspraken over het heden.
====Volkskrant 18-05-2011, pagina 8
Column: Veel Indonesiërs vinden dat het leven onder dictator Soeharto beter was
De president praat veel maar doet niets, luidt de kritiek
MICHIEL MAAS
Dat vroeger alles beter was, weet iedereen die vroeger heeft geleefd. Alle anderen halen hun schouders op en gaan door met het heden. Maar in Indonesië ligt een vergelijking met ‘vroeger’ wat gevoeliger. Als een opiniepeiling aangeeft dat Indonesiërs het leven onder dictator Soeharto beter vonden dan onder de huidige president, Susilo Bambang Yudhoyono, is de laatste daar niet blij mee.
‘SBY’, zoals hij voor het gemak wordt genoemd, doet er het zwijgen toe, maar zijn medewerkers gaan meteen aan het werk en roepen verontwaardigd dat de peiling niet deugt en dat daar ongetwijfeld meer achter zit. ‘Waarom vragen de peilers mensen wat zij van Soeharto vonden? Wat zit daarachter? Wie zit daarachter?’ vraagt Hery Lelono, een van SBY’s assistenten, achterdochtig.
Soeharto heeft Indonesië 32 jaar geregeerd. Hij trok het land uit de chaos van de derde wereld, en bracht het stabiliteit, economische groei en voorspoed. Daar stond iets tegenover: zijn bewind begon met een ongekende massamoord. Tussen de anderhalf tot drie miljoen communisten en hun handlangers kwamen om of verdwenen. Ook daarna nam Soeharto het niet zo nauw met de mensenrechten. Kritiek werd niet geduld. De geheime dienst had overal oren, en het volk hield angstig zijn mond. Soeharto’s corrupte omgeving, zijn eigen kinderen voorop, vergaarde bovendien gigantische rijkdommen.
En toch zegt 41 procent van de ondervraagden dat het onder Soeharto beter was dan onder SBY (slechts 23 procent vindt het omgekeerde). Meer dan de helft van de ondervraagden, 55 procent, is ontevreden met de opbrengst van de ‘Reformasi’: de periode van hervorming die begon nadat Soeharto tot aftreden was gedwongen.
Die hervormingsidealen zijn verkwanseld door parlementariërs die meer bezig zijn met hun salaris, snoepreisjes en woonvergoedingen dan met de vooruitgang van de natie. Economisch blijft het land achter. De infrastructuur is hopeloos verouderd en investeerders bijven weg, afgeschrikt door de corrupte justitie in Indonesië. En of dat nog niet genoeg is, kampt het land met gewelddadige moslimgroepen die hun gang kunnen gaan doordat niemand ze een strobreed in de weg legt.
Dat zijn allemaal zaken die de regering, en vooral de president, zich moet aanrekenen. Toen SBY in 2009 met een overweldigende meerderheid werd herkozen, had hij het mandaat om spijkers met koppen te gaan slaan. Die kans heeft hij laten lopen. Hij praat veel maar doet niets, is de steeds vaker gehoorde kritiek: ‘De president uit zijn grote zorg over tal van staatsproblemen, en geeft vervolgens zijn assistenten opdracht ze op te lossen. Waarna er niets gebeurt’, schrijft de Engelstalige Jakarta Post deze week opnieuw.
Toen het redelijk ging met Indonesië was dit geen probleem, maar nu de economie achterloopt, de voedselprijzen stijgen en de werkloosheid niet afneemt, begint het op te vallen. In 2009 was nog 90 procent van de bevolking tevreden met SBY’s bewind. In 2011 is dat gedaald tot nog maar 49 procent.
Niemand in Indonesië wil het repressieve bewind van Soeharto terug. Maar de mensen hunkeren naar de goede onderdelen van een bewind dat geen ruimte gaf aan militante moslimgroepen, dat economische groei kende, en, volgens de ondervraagden, ook een betere sociale zekerheid en veiligheid.
In plaats van te roepen dat de peiling niet deugt, zou de regering kunnen proberen er lering uit te trekken. Maar de kans daarop lijkt klein. SBY’s assistent Lelono zegt het al: de peiling is onzin, want ‘iedereen weet toch dat het tegenwoordig veel beter is dan toen’.

Michel Maas is correspondent in Jakarta.,/em>

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, democratie, Indonesië and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ik ben het even kwijt, ….

 1. grootevriend says:

  Vrij algemeen wordt aangenomen dat de burgeroorlog in Indonesië toen het land communistisch dreigde te worden is veroorzaakt door de VS.
  Het aantal doden wordt soms nog veel hoger geschat.
  Wat betreft de wanorde in Indonesië, mijn idee is dat wij eerst koloniserend alle politieke en culturele structuren verwoesten, en vervolgens, wanneer een land zelfstandig wordt, en blijkt dat het er niet goed gaat zeggen ‘zie je wel, ze kunnen het niet’.
  Niet dat de lokale heersers daar in de VOC tijd zulke lieverdjes waren.
  Dat waren Afrikaanse heersers bepaald ook niet altijd, toch beschrijft de Belgische antropoloog Vansina politiek complexe staten in centraal Afrika vóór de bezetting door de Europeanen.
  Een Z Afrikaans stamhoofd rond 1870 of zo slaagde er in een 20.000 man met hoofdzakelijk speren in het veld te brengen tegen een Brits legertje met repeteergeweren en schrootkannonnen.
  De Britten werden tot de laatste man gedood, hoeveel Afrikaanse doden er waren weet niemand.
  Maar wie een leger van een 20.000 man op de been weet te brengen, en dat een grotendeels zelfmoordaanval laat uitvoeren, zo iemand heeft wel organisatietalent.
  Ik ben net begonnen weer eens een boek over VS Japanse betrekkingen te lezen, periode 1830 of zo tot 1945.
  De schrijver, Neumann, is niet bijster positief over de VS.
  Die VS macht kwam uit de loop van een kanon, Japanners wisten hoe de Britten de opium oorlog tegen China hadden gewonnen, en wisten dat verzet dus nutteloos was.
  Maar ook toen was VS imperialisme al een mengeling van goedheid, democratie en christendom vooral, en winstbejag.
  Gister sprak Obama sancties uit over Assad, Syrië is inderdaad geen land van mensenrechten.
  Maar toen ik daarop tegen mijn vrouw zei ‘wanneer spreekt iemand eens sancties uit over Obama’ was zij het daar hartgrondig mee eens.

 2. hansdekoning says:

  Groote vriend,
  Volgens mij liet de Nederlandse kolonisator de bestuursstructuur van Indonesië intact. Het was immers heel gemakkelijk om de Radens en de Radens Mas, de regenten, de sultans, soesoehoenans etc. in elk geval een gedeelte van hun vroegere macht te laten behouden? Zo bleef het gewone volk gewend aan onderdrukking en dat gebeurde dan ook nog door hun eigen adel, dus was de adat ook tevreden gesteld.

  De rest van uw verhaal spreekt me wel aan, maar ik ben zo langzamerhand dan ook rabiaat anti-Amerikaans establishment aan het worden. Wie was dat ook al weer van “Walk softly, but carry a big stick.” ? Allemaal afkomstig van de pioneers met hun “Every Indian is a bad Indian, the only good Indian is a dead Indian.” Waarna de met pokken besmette dekens werden uitgedeeld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s