Kolencentrales en het Europese Hof van Justitie.

Je zou bijna zeggen, dat ook het Europese Hof tenonder is gegaan aan de lobby van het grootkapitaal. Deze uitspraak moet in elk geval aanleiding geven voor ALLE leden van de Europese Unie om de ruimte, die het Hof hen geeft om de milieuwetgeving strenger te maken, zodanig te benutten, dat kolencentrales – ook de reeds bestaande – onwettig worden verklaard. Je hoeft voor protest niet eens bezorgd te zijn over natuur en milieu; ik ben gewoon COPD patiënt en ik krijg acute ademnood in de buurt van kolencentrales, open haard schoorstenen en barbecues. En zoals ik zijn er nog veel meer.
==== In NRC.NL 6 mei 2011, 15:19
Europees Hof neemt obstakel voor nieuwe kolencentrales weg
door David Haakman
Economie
De milieuvergunningen voor de bouw van drie kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte zijn niet in strijd met de Europese regels voor terugdringing van luchtvervuiling. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU vanmorgen bepaald.
EU-landen hebben volgens het Hof een grote speelruimte bij de uitwerking van maatregelen tegen vervuiling. Hiermee is een obstakel weggenomen voor ingebruikname van de drie centrales die nu nog in aanbouw zijn, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.
De uitspraak van de hoogste Europese rechters is een tegenvaller voor milieuorganisaties (Natuur en Milieu, Greenpeace en de Zuid-Hollandse Milieufederatie) en omwonenden (Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne). Ron Wit van Natuur en Milieu:
“We zijn teleurgesteld dat de vergunningen niet getoetst hoeven te worden aan de nationale emissieplafonds.”
De milieuorganisatie en omwonenden tekenden bij de Raad van State bezwaar aan tegen de vergunningen voor nieuwe kolencentrales van de energiebedrijven RWE, E.On en Electrabel. Die legde de kwestie voor aan het EU-hof in Luxemburg.====

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, belangenverstrengeling, milieu and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kolencentrales en het Europese Hof van Justitie.

 1. oudeman says:

  Dit hoort hier niet, maar misschien blijft het hier even staan, en wordt zelfs gelezen.

  Kennelijk was vooral het betoog van Ties Prakken te hoog gegrepen, of de joodse censuur sloeg weer toe.
  Prakken vergeleek Wilders met Julius Streicher die in Neurenberg wegens haatzaaien tegen joden ter dood werd veroordeeld, met degenen die aangezet hebben tot de genocide in Ruanda, en met iemand in Canada die tegen joden had opgehitst.
  En zij liet zien dat ook volgens de VN de Nederlandse overheid faalt in het uitvoeren van verdragsrechtelijke bepalingen tegen haatzaaien.
  Niet voor niets raakte Moszkowics van slag toen Prakke haar betoog mocht voortzetten, hij riep ‘U loopt in de val’.
  Van Oosten antwoordde droogjes dat de rechtbank dat achteraf wel zou beoordelen.
  Mij valt op dat in de media nergens enige aandacht aan de betogen van de benadeelde partijen is besteed.
  Kreek lijkt me psychisch gestoord, ook de betogen van Nix en Savonarola waren doorwrocht.
  Na het betoog van Prakken heb ik weer enige hoop dat Wilders zal worden veroordeeld.
  Ik vraag me nu ook af of het OM opdracht heeft gekregen Wilders vrij te spreken, het kan toch niet zo zijn dat de jurisprudentie die Prakken gebruikt bij het OM onbekend is.

  • hansdekoning says:

   et hoort inderdaad niet bij dit stukje, oudeman, en ik heb ondanks mijn bezwaren tegen de heer Wilders het proces – en de geschiedenis – niet genoeg gevolgd om uw betoog naar waarde te kunnen beoordelen. Wellicht kunt u het beter plaatsen bij mijn stukje Holocaust van 6 mei 2011, hoewel ook dat niet helemaal gedekt wordt door uw commentaar. Ik heb al meer gezegd, dat mijn rechtsgevoel geweld wordt aangedaan door de wijze, waarop hier in Nederland rechters de wet interpreteren. En ik geloof inderdaad, dat het OM niet zo onafhankelijk is van de politiek als het zou moeten zijn. In elk geval kijk ik uit naar een volgend proces tegen de heer Wilders in verband met zijn uitspraak over “Islamitisch stemvee”. Je kan toch moeilijk zeggen, dat hij daarmee geen groepsbelediging heeft gepleegd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s