OVERHEID ???

Wat is nou WEL en wat is nou GEEN overheid? “Trouw.nl “ stelt in een artikel op 5 juni 2011 onder meer, dat … In het bestuursakkoord worden taken van het Rijk overgedragen aan gemeenten en provincies. Dat moet leiden tot een kleinere en slagvaardigere overheid en een besparing van 1,8 miljard euro. Provincies krijgen er taken bij op het gebied van economie, natuur, verkeer en ruimtelijke ordening, gemeenten krijgen meer zeggenschap over jeugdzorg en regelingen voor gesubsidieerde arbeid, zoals de sociale werkplaatsen.
Nou ben ik maar een leek op het gebied van organisatie en management, maar ergens in mijn achterhoofd blijft een klein stemmetje maar piepen: “Als je bepaalde taken decentraliseert, d.w.z. dezelfde taak door MEER instellingen uit laat voeren, dan schep je geen kleinere overheid, je schept MEER overheid en of je die overheden daarmee slagvaardiger maakt valt ook te betwijfelen.

1984 is al lang voorbij, maar George Orwell had het toch bij het rechte eind: de “dubbeldunk” en “dubbelspraak” viert hoogtij. Lees dus voor kleinere overheid LAGERE OVERHEDEN en voor slagvaardiger MINDER geld voor hetgeen dit kabinet als onnut beschouwt.

De rest van het Trouw-artikel gaat over de waarschuwingen – lees dreigementen – van Donner en Rutte dat het land ONbestuurbaar wordt als niet het HELE bestuursakkoord door ALLE gemeenten ondertekend en uitgevoerd wordt. Ik vraag me echt af of we dat zo erg moeten vinden als bestuurbaar betekent, dat we JSF gevechtstoestellen aanschaffen, die naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer dan 90 miljoen/stuk – was 57 miljoen – gaan kosten en waarvan de operationele kosten nu al aanzienlijk meer dreigen te worden dan ons aanvankelijk werd voorgespiegeld.
Als bestuurbaar betekent, dat we ons laatste restje defensie- centen uit gaan geven aan de beveiliging van politie-trainers in Kunduz/Afghanistan.

Ik heb het al eerder gezegd – in andere woorden – maar ik hoop echt, dat de leden van dit kabinet, die dit wanbeleid als “bestuur” verkopen, en de leden van de tweede kamer, die dit gaan goedkeuren, zichzelf spoedig tegenkomen, als ze genoodzaakt zijn zelf een beroep te doen op alle sociale verworvenheden die men nu aan het afschaffen is.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, baan, Integere Politiek, macht, Opiniemakers, TOEKOMST and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to OVERHEID ???

 1. rikus says:

  Ik heb een heel andere mening Hans en gelukkig mag dat.
  Ook ik spreek graag en blijf graag spreken en dat is het mooie van het recht op vrijheid van mening. Een groot goed.
  Ik heb het al vaak genoeg gezegd en zal het blijven zeggen. Er is een nieuwe politieke wind nodig. Misschien wel met een stormkracht. Alles is door de zwijgende, ja knikkende meute finaal uit de hand gelopen. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Was de politieke remedie. En de grote graaiers konden jarenlang het simpele, hardwerkende volk uit te zuigen.
  Dit volk is in opstand gekomen en heeft volmachten verstrekt aan bestuurders die er echt iets van willen maken. Ze zulllen natuurlijk niet krachtig genoeg zijn om al die verkwanselde miljarden van de aardgas opbrengsten niet terug halen. Maar misschien kunnen ze bewerkstellen dat onze verkwistende overheid niet meer uiggeeft dan dat we binnen krijgen. Dat zal een hard gelag worden want onze bestuurders zijn er zo aan gewend geraakt dat er vermoedelijk speciale afkick centra’s nodig zijn om dit te bestrijden. Ik zou graag als eerste kandidaten Gerrit Zalm en Nout Wellink willen voordragen. Ik denk dan aan een verplichte opnamen van minimaal vier jaren

 2. hansdekoning says:

  Zolang jehet over Zalm en Wellink hebt, rikus, ga ik helemaal met je mee. Maar wat te zeggen van een Balkenende, een Wijffels, een Melkert, een Bos en al die andere “zij-instromers”, die de politiek – de dienst aan het vaderland (is het je trouwens wel eens opgevallen, dat men het altijd heeft over dit land, alsof het ons land niet meer is? ) – alleen maar gebruikten als opstapje naar de WEL goed “beloonde” baan. De echte grootgraaiers dus. Die lieden, die hun netwerken verkwanselen voor geld, steeds meer geld. En reken maar dat ook Rutte, Verhagen, Donner en de rest daar uiteindelijk aan mee gaan doen. Ook Wilders, want wat heb je aan macht, als je er geen vruchten van plukt. Luister naar economen als Reuten van de UvA en huiver: “Laat de 8% aan de top van de meest vermogende Nederlanders 3% meer belasting betalen en dat tekort van 18 miljard is meteen opgelost.

 3. hendrik says:

  Hoe de bezuinigingen verkocht worden, ach, politiek is het verzoenen van het onverzoenlijke.
  En aan wie we deze bezuinigingen te danken hebben, wel de VS criminele bankenorganisatie, met mannen als Greenspan en Goldfein voorop.
  De laatste, topman van Goldman Sachs, is ook de man die Griekenland heeft geholpen z’n cijfens zo te manipuleren dat het land in de euro zone kon komen.
  Wie daar oog voor heeft valt op dat al deze mannen joden zijn, ook DSK is een jood.
  En ook de neo liberale neocons zijn vrijwel allen joden, dit zijn de mannen die ons de privatiseringen hebben aangepraat, dit zijn de mannen van 1993 PNAC van het joodse AEI, 11 sept, en de op grond daarvan ‘gerechtvaardigde’ oorlogen.
  Niet alle joden zijn zo, de net overleden joodse New Yorkse professor Judt hield, vanuit een rolstoel met zuurstof, nog een indrukwekkende rede over hoe onze sociale maatschappij wordt verwoest, al grotendeels is verwoest.
  In de VARA Zembla documentaire ‘Zwijgen over Israel’ had Judt ook het nodige te zeggen.
  Verder was er net een demonstratie in Tel Aviv voor een Palestijnse staat gebaseerd op de ‘grenzen’ van voor 1967, en hebben net in Israel 700 voormalige IDF soldaten getuigenissen afgelegd over wat de IDF de Palestijnen aandoet.
  Helaas, Abba Eban schrijft het in z’n memoires, zijn joden in het algemeen zeer loyaal ten opzichte van hun leiders, ook als die leiders hen in de afgrond leiden, zou ik daaraan willen toevoegen.
  Wellink sprak afgelopen zondag in Buitenhof, mijn indruk van deze man als zeer capabel en integer werd weer bevestigd.
  Op Zalm heb ik twee dingen aan te merken: dat hij zich door Heks Ali in de luren liet leggen, en hoe hij bij DSB niet zag, of niet wilde handelen, dat DSB al failliet was.
  Verder zie ik ook Zalm als een zeer capabel en integer man.

  • hansdekoning says:

   Zeer capabel zijn Zalm en Wellink ongetwijfeld, maar integer? Als je fixatie op het eigen belang integriteit noemt, heb je gelijk, hendrik. Dank overigens voor de pointer naar Goldfein, ik zal proberen tittel en jota te vinden van wat jij zegt. Het gaat me een beetje te ver om op te merken, dat het allemaal joden zijn en daarna te zeggen, dat er ook goede joden zijn. Doet me denken aan: “Sommige van mijn beste vrienden zijn jood!” en die uitlating deed slechts dienst als excuus voor anti-semitisme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s