Enquête over vonnissen van de Raad van State

Waar gaat het met onze door het parlement zozeer geroemde en gewenste rechtsstaat heen? Of is dat roemen en wensen maar een praatje voor de vaak voor het kiezersvolk. Dat in de ogen van de meerderheid van de volks”vertegenwoordigers” immers niet meer dan dom stemvee is – zie hun verzet tegen referenda. Het is de tweede maal in een week tijd, dat ondernemingen en provincies zich geen snars aantrekken van de vonnissen van ons hoogste rechtscollege, de Raad van State. Wellicht omdat een aantal volks”vertegenwoordigers” vindt, dat de Koning(in) geen voorzitter meer mag zijn van dat instituut?

Mij lijkt het zo langzamerhand nodig de vraag naar parlementaire enquêtes wat anders te formuleren: Welke corporaties spelen wat voor rol bij het functioneren van de “geachte” parlementariërs en vooral: welke rol gaan ze spelen, als die dames en heren uit de politiek stappen voor een functie in het bedrijfsleven.

31 augustus 2011, 17:59 in nrc.nl
‘Friese parlementaire enquête naar omstreden afvaloven Harlingen’
door Karin de Mik
Binnenland

Er moet een Friese parlementaire enquête komen naar bouw en exploitatie van de omstreden afvaloven in Harlingen. Dit wil de Statenfractie van GrienLinks (Fries voor GroenLinks). De Raad van State bepaalde vanmorgen dat de provincie Friesland verzuimd heeft de effecten van de Reststoffen Energiecentrale (REC) te toetsen aan de Natuurbeschermingswet.

De Waddenvereniging had beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie dat zo’n vergunning niet nodig was. Volgens GrienLinks bewijst de uitspraak van het rechtscollege dat de zorgen van burgers over de gevolgen van de REC terecht waren.

“Keer op keer verzekerde het college van GS ons dat de vergunningen zeer zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Hoe kan dit dan? Het wordt tijd voor een parlementaire enquête.”

De partij vroeg vanmiddag een interpellatiedebat aan.

De Waddenvereniging vindt dat de afvaloven nu moet worden stilgelegd omdat die illegaal draait. Jurist Auke Woude van de natuurorganisatie verklaart dat afvalverwerker Omrin bewust het risico nam om met de bouw te beginnen, terwijl men de vereiste vergunning niet bezat. De Raad van State zei in de uitspraak dat onbekend is wat de effecten van uitstoot van dioxines op het water van de Waddenzee zijn. Ook had moeten worden getoetst wat de invloed van de REC op het open en weidse karakter van het waddenlandschap is, aldus de Raad van State.

Omrin zal zo snel mogelijk een aanvraag indienen voor een vergunning, aldus directeur John Vernooy.

“We hebben al veel vooronderzoek gedaan. Uit garantiemetingen van KEMA bleek in mei dit jaar dat de dioxines zelfs onder de meetgrens liggen.”

De provincie ziet geen aanleiding de REC nu tijdelijk stil te leggen.

“Voor aantasting van de Waddenzee hoeft niet te worden gevreesd”, aldus woordvoerder Harco Zwaan.

Het is de tweede keer in een week dat het rechtscollege een provinciale overheid op de vingers tikt. Vorige week vernietigde de Raad van State de natuurvergunning van de in aanbouw zijnde kolencentrale van Essent in de Eemshaven.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, belangenverstrengeling, corporatisme, Democratie - Media - Meningsuiting, NORMEN en WAARDEN, rechtspraak and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to Enquête over vonnissen van de Raad van State

 1. claes says:

  De flapoor staatssecetaris van het overspel gaat de JSF promoten, onze Limburgse minister van verkeer en waterstaat kreeg een leuk baantje bij de KLM, en PvdA staatssecretaris Benschop blijkt Shell topman te zijn.
  Deze druiloor was ook bij de Bilderberg conferenties, en wordt gezien als protégé van Wim Kok, commissaris bij Shell.
  Jorritsma vloog met de privé jet van de hoofdrolspeler in de imaginaire bouwfraude naar voetballen in Wenen.
  In de VS heet dit systeem draaideur systeem.
  Lastig, objectieve rechters.
  Balkenende weet er van mee te praten, Davids legde uit dat hij medeplichtig was aan de oorlog tegen Irak.

 2. fulpsvalstar says:

  Ik denk dat claes J. de V. bedoelt, is geen staatssecretaris meer.

  • hansdekoning says:

   Aha, den dieën. Maar waarom de goede man – nou ja, de goede spin-doctor – niet bij naam en toenaam genoemd? Per slot van rekening is er geen slechtere publiciteit dan GEEN publiciteit, nietwaar Jack de Vries?

 3. claes says:

  Ik herinnerde me de naam niet meer, dat is alles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s