Wanneer sluit Nederland zich aan bij de 99% ?

Deze hartekreet uit ik na het zien op tv van het schandaal van Mauro, die terug moet keren naar een land, dat hij niet meer kent, waarvan hij de taal niet spreekt en dat hem bovendien naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal accepteren.

Uit gerekend een CDA-minister en wat nog erger is de hele CDA-fractie willen hem eruit gooien. En waarom? Hij is nu immers meerderjarig? Onze christelijke caritas heeft lang genoeg geduurd, 10 hele jaren nogal liefst, het moet niet gekker worden. Bovendien, denk eens aan de precedent werking, die hiervan uitgaat: hoeveel Maurootjes zullen zich dan weer melden? Het maakt ook niet uit, dat de meerderheid van het volk, dat zij zeggen te vertegenwoordigen, er voor is Mauro te laten blijven, ondanks het hoge PVV-gehalte van ons electoraat. We zijn nu ineens weer geen volksvertegenwoordigers, maar parlementsleden “zonder last en ruggegraat” – oh nee, ruggespraak.

Ik moge die christenen herinneren aan het volgende uit het boek, dat hen zo na aan het hart schijnt – ja, schijnt – te liggen:
“Jezus zegt dan ook: “…al wat gij gedaan hebt voor één van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Matteüs 25,4). ” Denk aan hetgeen hij u zal vragen als u eenmaal daarboven bent en bedenk, hij zal niet echt onder de indruk zijn als u zegt: Let op mijn woorden, niet op mijn daden.

Zo, genoeg gepreekt voor vannacht. Misschien ist het trouwens hoog tijd voor een potje burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals de Occupy Wall Street beweging demonstreert.

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, cda, christendom, filosofie, NORMEN en WAARDEN and tagged , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Wanneer sluit Nederland zich aan bij de 99% ?

 1. Wat mauro betreft; ook jeugdzorg kan een jongere van bijna 18 jaar gewoon buiten de deur zetten. Afgaande van de leeftijd en los van enige emo-volwassenheid . Men kijkt meer naar cijfertjes dan naar mensen ) economie vóór de mens)
  Occupy begon in Nederland op diverse plaatsen op 15 oktober in Nederland 😉 Inmiddels steeds meer steden aangesloten ( occupynl)
  Greetz

 2. Een demonstratie van burgerlijke ongehoorzaamheid, dat kunnen we de occupy-beweging toch niet echt noemen ?
  Ook begrijp ik niet veel van de constatering “juist de CDA”. Dat is inderdaad de partij die al sinds het begin der tijden het geloof gebruikt als dekmantel voor het eigenbelang. Zij waarborgen die macht op dit ,moment door het tot stand brengen en houden van een junta (een regering die niet via een democratisch proces tot stand is gekomen). Caritas is vanouds het wapen van de christenhond (ik gebruik voor de duidelijkheid eventjes de historische term waaronder dit fenomeen bekend staat) om die machtszucht te verhullen en een pseudo-sociaal gezicht te geven.
  Het feit dat de aanwezigheid van mensen binnen bepaalde grenzen problematisch is omdat het systeem die grenzen instelt om financiele ongelijkheid in stand te houden wordt veroorzaakt door met name het type politici dat huist binnen het CDA.
  Op hen een beroep doen vanuit de gedachte van de caritas getuigt van een verkeerde analyse.
  Dit is nu juist het moment waarop we daarvan het ware gezicht kunnen ontwaren.
  En denk nu niet dat die dissidenten van een ander type zijn. Ook dat zijn aanhangers van het pseudo-sociaal gezicht van woorden zonder daden, die enkel binnen de partijgrenzen willen spelen met de macht. En die in het opzicht echt hun plaats wel kennen hoor. Als het oprechte mensen zouden zijn dan waren ze er al lang geleden uitgeknikkerd (zoals Ab Klonk bijvoorbeeld overkwam)

 3. Jajajaja nederland weer.
  Even kijken, onmenselijk en tweederangs burgers.
  Werd er gepraat over de autochtone daklozen? die zelfs een lagere bijstandnorm krijgen? Die weggetreiterd worden? Die zelfs geen fatsoenlijke slaapplaats krijgen? Waarvoor er plannen zijn om ze de AOW volledig te onthouden? Die geen acceptabele medische hulp krijgen?
  Zoals in Groningen waar er officieel een stuk of 20 zijn; de rest is weggetreiterd door sozawe.Er wonen er daar alleen een slordige 600 op straat.
  Oh nee, over een jongen uit afrika die hier onwetmatig is…
  Tja die is 18, en voetbalt en dus is dat natuurlijk v.r.e.s.e.l.i.j.k.
  Zou het ook zo storm gelopen hebben voor hem, als hij 60 jaar zou zijn/ of gehandicapt?
  En wat gebeurt er als er morgen een mooie meid in mini ut angola aankomt zakken?

  Oh ja, ik begrijp het verkeerd; de 27.000 illegale criminelen en nu dan die jongen zijn allemaal betere nederlanders met meer rechten de autochtone daklozen,. of de 6 millioen armen
  Toch?

 4. rikus says:

  Een streng beleid account oké, maar dit slaat nergens op.
  Geert had hier zijn menselijke kant moeten tonen, de overheid is de schuldige
  Het had hem zeker 4 zetels opgeveerd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s