En ons land loopt straks onder water …

Hoezo? Omdat zoals gewoonlijk – met één uitzondering, de heer Mark Strolenberg – alle gekozen volksvertegenwoordigers “doen” aan zogenaamde transparantie, denken dat ze alles beter weten en vervolgens Strolenberg uit naam van de eensgezindheid en de solidariteit de mond willen snoeren. Dat wist u misschien nog niet, maar inderdaad de besturen van de waterschappen worden door ons gekozen, hetzijn echte volksvertegenwoordigers. Alleen zijn de waterschappen mogelijk zo onverstandig geweest om de koepel – het Waterschapshuis – onder te brengen in een stichting en zich – alweer mogelijk – niet gerealiseerd hebben, dat stichtingsbesturen zich gewoonlijk zelf aanvullen, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald in de statuten. Let wel: Ik zeg tweemaal “mogelijk”, want ik ken de statuten niet. De toon echter, die de stichtingsvoorzitter van het Waterschapshuis, H. van ‘t Land, aanslaat
tegen de besturen van de waterschappen, doet dit wel vermoeden. Om van belangenverstrengeling nog maar niet te spreken, nietwaar meneer Pieter Cloo?

En de laatste alinea van het artikel is slechts een bewijs temeer, dat modern bestuur in Nederland in elk geval geen openheid betekent.
Volkskrant 26-11-2011, pagina 3
Reconstructie Faliekant mislukt ict-project kost waterschappen maximaal 25 miljoen euro
Geld als water
JAN TROMP
Begin 2007 sleept het ict-bedrijf Logica een forse order binnen: het mag een nieuw centraal belastingsysteem en een gezamenlijke database gaan opzetten voor de waterschappen in Nederland. Het krijgt zo’n twee jaar de tijd. Nu, bijna vijf jaar later, is de hele operatie uitgelopen op een miljoenen verslindende mislukking. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Uit het feitenrelaas van het bestuur van de gezamenlijke waterschappen, verenigd in het zogenoemde Waterschapshuis:

‘Op 22 jan 2009 schreef het Waterschapshuis aan Logica dat deze in verzuim was. De reden was dat Logica op 1 oktober 2008 een ondeugdelijk systeem geleverd had dat Logica evenmin had weten te verbeteren, ondanks het feit dat deze daartoe ruimschoots in de gelegenheid was gesteld. (…) Het Waterschapshuis stopte de betalingen aan Logica, om zodoende de druk op de leverancier zo hoog mogelijk te houden.’

Het feitenrelaas is een leerzaam verslag over de teloorgang van een ict-project. Wie het leest, ziet dat het automatiseringsproject al drie jaar geleden de trekken van een echec vertoonde.

Naar nu blijkt hebben alle waterschappen vorige maand besloten een einde te maken aan het contract met automatiseerder Logica. Daarmee is het plan de waterbelasting te automatiseren voorlopig van de baan.

Drie jaar lang is er een stille oorlog gevoerd. Over en weer vloog men elkaar in de haren. Het Waterschapshuis dreigde met een gang naar de rechter, Logica dreigde het project stil te leggen. Ruzies werden beslecht om weer te ontvlammen. Nieuwe afspraken werden gemaakt om weer gebroken te worden.

Het lijkt erop dat de leiding van het Waterschapshuis geen raad wist met de bedrijfspolitiek van Logica. Zeker vijf keer werd een nieuwe opleverdatum afgesproken en telkens kwam het er niet van. Toch was doorgaan op de eenmaal ingeslagen weg voor het Waterhuis kennelijk de enige optie.

In het relaas staat beschreven hoe de voorzitter en de directeur van het Waterschapshuis in juni 2009 in Londen hun beklag kwamen doen bij Andy Green, bestuursvoorzitter van Logica International: als er op 1 september geen werkend belastingsysteem zou zijn, ‘ploft de hele zaak’. Nog in hetzelfde gesprek weet Green 1 januari 2010 aanvaard te krijgen. De bestuursvoorzitter noemt het de ‘Golden Date’.

Eind november 2009 is duidelijk dat de Golden Date zacht is als pudding. Er wordt een glijdende oplevering afgesproken tot juni 2010. Ook in juni 2010 is er geen werkend systeem. De leiding van het Waterschapshuis zit in mei opnieuw bij Green in Londen. Deze meldt dat duidelijk sprake is van meerwerk en verlangt extra betaling. Die eis wordt kracht bijgezet in een brief van 11 augustus: als er geen afspraken worden gemaakt over betaling voor meerwerk, zal het project twee dagen later, op vrijdag 13 augustus worden bevroren. En zo wemelt het van intimidaties, ingebrekestellingen en andere uitingen van gebrek aan vertrouwen in elkaar en in een goede afloop.

Waterschappen die zich beginnen af te vragen of stoppen niet onvermijdelijk wordt, vinden amper gehoor bij de directie van het Waterschapshuis. ‘Indien het systeem er niet gaat komen’, staat in een stuk van eind november 2010, ‘betekent dat voor de waterschappen een miljoenenschade en imagoschade op het gebied van een moderne samenwerkende overheid’.

Toch keert het tij.

Steeds meer waterschappen willen stoppen. Het Waterschapshuis probeert in augustus van dit jaar het project nog te redden: wie eruit wil stappen, mag afrekenen en de rest gaat door. Maar in oktober besluiten alle 26 waterschappen dat het genoeg is geweest.

Een ict’er die Logica en het waterschapsproject van nabij kent, zegt: ‘Iedereen kon zien: dit gaat niet werken. Te veel belangen, te veel vereisten en daardoor een te complex project voor de leverancier, voor Logica. Overspecificatie heet dat in ons vak. Het is schering en inslag.

‘Er ontstaat dan een context die voor alle partijen almaar ingewikkelder wordt. En telkens zegt men: laten we het opnieuw proberen. Dat is trouwens volop in het financiële belang van Logica. En als men er uiteindelijk toch niet uitkomt, ja, dan worden die waterschappers door het hoofdkantoor in Londen natuurlijk drie keer in het pak genaaid. Niemand durft te zeggen: laten we stoppen. Want als je dat zegt, zeg je dat er fouten zijn gemaakt. En wie neemt daarvoor tegenwoordig nog de verantwoordelijkheid?’

De VVD’er Mark Strolenberg zit in het algemeen bestuur van Reest & Wieden, een groot waterschap uit de provincies Drenthe en Overijssel. Hij schat het verlies voor zijn waterschap op 1 miljoen euro. Hij deelt de kritiek van de ict’er van Logica op de opdrachtgever: ‘Het Waterschapshuis heeft er te veel toeters en bellen aan gehangen. Als de opdracht goed was geformuleerd en in kleine stapjes was uitgevoerd, had het niet zover hoeven komen.’

Strolenberg deelt ook de opvatting dat iedereen wegduikt voor de verantwoordelijkheid voor het echec, inclusief zijn eigen Waterschapshuis. Hij vertelt dat hij indirect vanuit het Waterschapshuis te horen heeft gekregen dat hij zijn mond moet houden. Strolenberg: ‘Stel je voor. Men is jaren bezig geweest met een project. Dan gaat de stekker eruit. Het is een product dat nooit zal werken. De zaak kan in de afvalbak. Er is niks meer mee te doen. We staan weer bij nul. En dan moet je je mond houden als volksvertegenwoordiger in het waterschap. Ik mag gaan vertellen dat de lasten omhoog gaan, omdat we miljoenen hebben verspeeld, dat wel. Maar een openbare discussie over hoe het zover is kunnen komen, mag niet. Dat is toch niet uit te leggen aan burgers?’

Het lijkt erop dat de directie van het Waterschapshuis aan de kant is geschoven. In een vertrouwelijke brief van 21 oktober aan de besturen van de waterschappen schrijft de stichtingsvoorzitter van het Waterschapshuis, H. van ‘t Land, dat ‘het Logica-dossier geïsoleerd behandeld wordt door een bestuurlijke commissie die een onderhandelteam, aangevuld met een advocaat aanstuurt’.

Vervolgens draagt de voorzitter de waterschappen op zich in de komende tijd eensgezind op te stellen. Hij schrijft: ‘Er wordt gezamenlijk opgetrokken. Eenheid en solidariteit is uitgangspunt en voorwaarde.’

De ‘bestuurlijke commissie’ blijkt te bestaan uit drie invloedrijke dijkgraven. Zij vormen het thuisfront voor onderhandelaars die in Londen de kolen uit het vuur moeten slepen. De vraag is hoe Logica zich gaat opstellen, of het ict-bedrijf een schikking zal zoeken dan wel volledige nakoming van de financiële kanten van het contract zal eisen.

In kringen van de waterschappen valt de naam van Pieter Cloo, partner bij het adviesbureau Boer & Croon, als een van de onderhandelaars. Dat zou opmerkelijk zijn, omdat Cloo als lid van de raad van bestuur van uitkeringsinstantie UWV medeverantwoordelijk was voor de opzet van een ict-systeem voor de Wia, de opvolger van de WAO. Vanwege technische en financiële onbeheersbaarheid moest het project in juni 2008 worden stopgezet. De mislukking kostte 87 miljoen euro. De ontwikkelaar was Logica.

Het Waterschapshuis laat in een reactie alleen weten bezig te zijn het project af te ronden. De waterschappen verwijzen voor een reactie naar het Waterschapshuis. Ict-bedrijf Logica wil niet reageren.

Noot: Vervettingen in het artikel zelf zijn zoals gewoonlijk van mij.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, belangenverstrengeling, Democratie - Media - Meningsuiting, Integere Politiek, klokkenluiders, TOEKOMST and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to En ons land loopt straks onder water …

 1. Constant Coolsma says:

  Eigenlijk ongelooflijk. En kennelijk zat het contract met dat Logica zó erbarmelijk slecht in elkaar dat het bedrijf niet echt op de mislukking valt aan te spreken, ook niet in rechte. Wat een amateurisme. Te gek voor woorden.

  • hansdekoning says:

   In het geval van de heer Cloo zijn er maar twee mogelijkheden – geloof ik – OF de man krijgt commissie van het bedrijf, OF de lieden, die hem die opdracht zouden geven zijn misdadig stupide. Zelfs een ezel stoot zich …

 2. hansdekoning says:

  DE OVERHEID EN GROTE ICT-PROJECTEN Zie ook Sheila Sitalsings column in De Volkskrant van 29 november. Zij spot er veel beter mee dan ik ooit zal kunnen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s