Rabbijn: homo’s zijn ziek

Kijk, dat krijg je er nu van als je moraliteit overlaat aan “geestelijke leiders”. Of ze nu Ralbag heten, of Benedictus, of Osama Bin Laden, het is allemaal één pot nat. Maar ze hebben gelijk hoor: Alle homosexuelen moeten “behandeld” worden en “genezen”, wezeltjes en fretten incluis.

Een opperrabbijn genaamd Ralbag
dacht, kom ik neem eens een walgdag
homosexuelen zijn ziek
dat vindt ook Benediet.
Wij vinden dat het echnie aan god lag.

Volkskrant 17-01-2012, pagina 1
Onrust bij joodse jongeren in Nederland om ‘abject standpunt’ spiritueel leider
Rabbijn: homo’s zijn ziek
JANNY GROEN
AMSTERDAM
Onder Amsterdamse joodse jongeren is ophef ontstaan over een verklaring waarin 162 rabbijnen en joodse leiders homoseksualiteit een ziekte noemen
Een van de ondertekenaars is opperrabbijn Aryeh Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de verklaring staat dat homoseksualiteit niet is aangeboren en kan worden genezen.
De jongeren vinden het ongehoord dat een verklaring met een dergelijk ‘abject standpunt’ wordt gesteund door de spirituele leider van joods Amsterdam ‘en daarmee de facto van Nederland’, aldus een van hen in een e-mail aan de Volkskrant.
Voorzitter Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeente Amsterdam betreurt het dat de in New York woonachtige Ralbag de verklaring ‘ook met zijn Nederlandse pet op’ heeft ondertekend, en dat zo de indruk is ontstaan dat zijn Nederlandse gemeente erachter staat. ‘Bij ons zijn homo’s welkom’, zegt Eisenmann. Hij heeft Ralbag, die een paar keer per jaar naar Nederland komt voor juridisch-technische kwesties, verzocht zijn Amsterdamse functie te laten schrappen van de lijst.
De ‘Declaration On The Torah Approach To Homosexuality’ stelt dat de joodse gemeenschap in verwarring is gebracht door het ‘politiek correcte standpunt’ dat homoseksualiteit onveranderbaar is. Met de verklaring willen de ondertekenaars ‘verdwaalde’ joden weer op het rechte pad zien te krijgen.
De Torah verbiedt homoseksualiteit, en dat heilige boek ‘verbiedt niet iets dat onmogelijk is te vermijden’. Door ‘negatieve seculiere invloeden’ wordt onze boodschap bestempeld als haatdragend en homofobisch, aldus de verklaring. De ondertekenaars vinden het juist ‘harteloos en gemeen’ om de homoseksuele medemens aan zijn lot over te laten. Volgens hen zijn onbehandelde homoseksuelen veroordeeld tot levenslange eenzaamheid, en zijn therapie en teshuva (berouw) geboden.
Eisenmann plaatst de verklaring in de Amerikaanse politieke context, waar volop debat is over het homohuwelijk. ‘Bij ons was dat dertig jaar geleden zo.’ Hij snapt dat het schizofreen overkomt dat een spirituele leider twee principiële petten draagt. ‘Het jodendom is niet absoluut, maar wordt beïnvloed door plaats, tijd en omstandigheden’, legt hij uit. Als voorbeeld geeft hij het gebod dat vlees niet met melk mag worden gemengd. ‘Overal in de wereld moeten joden zes uur wachten voor ze melk mogen drinken na het eten van vlees. In Nederland is dat maar één uur.’
COC Nederland noemt de verklaring ‘ongefundeerd, schadelijk en niet representatief voor hoe in joodse kring over homoseksualiteit wordt gedacht’.
Een comité van 25 personen stelde de verklaring op: rabbijnen, ouders, ‘worstelende’ joden (die therapie ondergaan) en ‘succesverhalen’ (zij die therapie met succes hebben afgesloten en nu heteroseksuele levens leiden met vrouwen en kinderen).

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit and tagged . Bookmark the permalink.

14 Responses to Rabbijn: homo’s zijn ziek

 1. Dat is NIET wat orthodoxe joden zeggen; die zijn moeilijker dan moslims!
  Maar in theorie hebben de ondertekenaars gelijk; je kan iemand omturnen.
  Dat wil natuurlijk niets zeggen van de wenselijkheid ervan.
  Maar ook zoals vandaag in de krant stond is het fout, jongens van 16 serieus te nemen als ze wat zitten te experimenteren.
  Dat is ook weer onzin.
  Of een kind van 11 serieus nemen die zegt dattie homo is..ook dat gebeurt.

  • hansdekoning says:

   Over jongens van 16 en kinderen van 11 heb ik geen mening; ik houd me aan de – denk ik – inmiddels algemeen aanvaarde wetenschappelike opvatting, dat homosexualiteit genetisch bepaald is en probeer dan iemand’s roodharigheid maar eens “om te turnen”.

 2. joost tibosch sr says:

  Gelovigen en anderen die het homotaboe nog steeds niet ontgroeid zijn en niet geïnformeerd niet weten dat de menswetenschappen nu homosexualiteit als valide basis van menselijke aantrekkingskracht en liefde zien, moesten beter weten. In de 60-er en 70-er jaren zeiden we dit al bij voorlichting op een roomse middelbare school. Toen nog tegen het overal bestaande taboe in. De eerste generatie die dit weet, moet wel beseffen dat het homotaboe pas sinds kort doorbroken is. Nu heeft men vaak al een toontje alsof dat al eeuwen bekend is en dat je gruwelijk stom moet zijn als je dat niet snapt en voelt. Bij terechte aanpak van deze schending van mensenrecht (én geloof!) is informatie nog steeds niet overbodig!

 3. hansdekoning says:

  Geborneerdheid nadat er een rationele kans gegeven is je een wetenschappelijke verklaring eigen te maken, resulteert naar mijn bescheiden opinie alleen maar in liefdeloosheid en fanatisme. En dat zijn nu juist de dingen waar elk weldenkend en meevoelend mens verre van moet blijven. Zoals mijn vader zei: “Ik ben fanatiek ant-fanatiek.” Jammer genoeg sloeg hij daarin door net zoals de door men verafschuwde fanaten.

  Ik vind trouwens, dat wetenschappelijk bewijs, dat homosexualiteit genetische oorzaken heeft, een betere basis vormt voor een be/veroordeling van homofobie, dan alleen maar een veranderde opvatting van mens”wetenschappen”, die in mijn bescheiden opinie nog steeds niet veel gemeen hebben met wetenschap.

 4. Die wetenschappelijkheid is verre van wetenschappelijk.
  Het al dan niet homo zijn heeft te maken met keuze, met omstandigheden met mogelijkheden., met mode, met sociale acceptatie.

  Als het alleen erfelijk was, zouden de grieken zich nooit voortgeplant kunnen hebben.
  De langgestraften in USA: leven voor 96% dagelijks als homo.
  Een jaar na vrijlating: minder dan 4% leeft nog als homo.
  het normale te verwachten percentage is 5.
  Behalve in streng religieuze landen, islam, jodendom; daar ligt het aanzienlijk hoger.

  Het is dan ook niet van belang hoe het komt, behalve als je het wilt manipuleren.
  Ook bij dieren is homofilie; kijk bij koeien.
  Alleen de homo dieren worden uit de kudde gestoten en vallen daardoor sneller als prooi aan jagende dieren.

  En dat is logisch; zij voldoen niet aan de heilige regels in de natuur: in stand houding soort kwaliteit van het soort.

  Daarnaast is er een type zeemeeuw dat voor meer dan 90% homo is.
  Die zullen wel verdwijnen.
  Er was een expositie van in denemarken meen ik.

 5. joost tibosch sr says:

  Gezonde menswetenschappen maken driftig gebruik van alle natuurwetenschappen. Wist je dat niet? Maar het zijn wel wetenschappen die over die moeilijke mens en zijn leven gaan, En die is nu eenmaal meer dan een materieel gegeven. Die kent met zijn ook elders al evolutionair bekende gevarieerde sexuele aantrekkingskracht ook volwassen keuze voor samenleven en liefde en is niet helemaal “in te pakken” met de heilige regels van de natuur!.

 6. De natuur en haar regels staan boven alles.

 7. hansdekoning says:

  @Pierre Van de Kletersteeg: ““Ook bij dieren is homofilie; kijk bij koeien.
  Alleen de homo dieren worden uit de kudde gestoten en vallen daardoor sneller als prooi aan jagende dieren.”

  En laat ik nu toch gedacht hebben, dat wij mensen – nou ja: wij? – ons in zoverre van de dieren onderscheiden, dat we niet alle afwijkingen uit de “kudde” stoten?

 8. En daardoor te groot in aantal worden en er te weinig voedingsbodem voor de hele kudde is en alleen de sterksten overleven.
  Een van de aanleidingen (niet oorzaken) is oorlog, ziekten, honger.
  Daarnaast: net als homofilie is MS, pedofilie, gerontelogie een deviant gedrag; een afwijking.
  Het een past in de mode het ander niet.

  • Hans de Koning says:

   Bedoelde je niet gerontofilie? Gerontologie is volgens mij gewoon de wetenschap, die de ouder wordende mens bestudeert.

 9. Ook bij mensen was het bij sommigen zo, bv India, dat als een man stierf, de vrouw zelfmoord pleegde; en dte oude mensen idem.
  Homofilie heeft niets te doen met instandhouding van het soort of kwaliteit van het soort.

  Huwelijk is per definitie een verbintenis tussen man en vrouw, bedoeld om naam en erfopvolging vast te leggen.
  Een administratieve status.
  homo huwelijken: te idioot voor woorden; derderangs imitatiegedrag van een kant, van de andere kant: kijk eens hoe ruimdenkend wij zijn?

 10. Helaas. mensen zijn wel dieren; alleen wat verder ontwikkeld.Alhoewel?

 11. uiteraard gerontofilie..spelfoutje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s