Lang leve de orthodoxie …

… maar niet heus. Good riddance of bad rubbish.
Wie denken die rabbijnen wel dat ze zijn?
“Volgens Lichtenstein kunnen de gevolgen groot zijn als de Joodse Gemeente Amsterdam niet langer als orthodox-joodse gemeenschap wordt erkend. “De import van kosjer Nederlands kalfsvlees naar Engeland kan worden gestaakt”, zegt hij. “Huwelijks- en echtscheidingscertificaten worden niet langer aanvaard.” Volgens Lichtenstein kan Ralbag alleen worden geschorst als hij voor een rabbinale rechtbank is verschenen.”
De kerk van Rome is wat hypocrisie en top-down arrogantie betreft kennelijk niet de eerste. Het oude volk is ze voorgegaan.
En dat kalfsvlees? Ach, daar hebben ze alleen die ene kosjere slachter mee. Zullen ze in Engeland een nieuwe moeten opleiden. Dat duurt tien jaar vertelde hij in de aanloop naar Thieme’s anti-ritueel slachten wet.

Alweer, Uri Rosenthal zou beter moeten weten. Immers die orthodoxen zijn degenen, die het vredesproces met de Palestijnen tegenhouden terwijl ze in grote meerderheid door te weigeren in Israelische militaire dienst te gaan ook weigeren de consequenties van hun orthodoxie te aanvaarden. Antisemitisch? Ik? Neen, alleen maar anti orthodox, of het nu islamitische, christelijke of joodse orthodoxie is.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Israel, judaisme, NORMEN en WAARDEN and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lang leve de orthodoxie …

  1. joost tibosch sr says:

    Orthodoxie, het “recht in de leer zijn” van welke godsdienst dan ook leidt sowieso tot menselijke gelijkhebberij. De God van de Hebreeen en Joden riep op tot inzet van alle menselijke mogelijkheden van nomaden en het volk Israel. De joodse profetische God heeft zijn zionistische trekjes goeddeels al verloren en deelt het joodse uitverkoren zijn al met alle volken, die in het jargon van die tijd “op weg zijn naar Jeruzalem”.. In het spoor daarvan werd de gemeenschap van de jood Jezus(kuriake) ook een gemeenschap van alle volkeren en mensen met het “Nieuwe Jeruzalem” van de eindtijd. Hetzelfde geldt voor de arabische “barmhartige Allah” met zijn Umma van mensen. Maar alle godsdiensten proberen toch steeds opnieuw in hun menselijke gelijkhebberij die gemeenschap weer te verengen tot hun uitverkoren cluppie met hun regeltjes. Wellicht dat onze ‘global village’ dat denken eindelijk kwijt kan raken!

    • hansdekoning says:

      Ik vrees van niet, Joost. Zelfs als we als mensheid de ruimte in zouden gaan, zouden we nog “gelijker” hebben dan de bewoners van een planeet in Alpha Centauri. Kleine troost: die vinden dat n.a.w. ook van zichzelf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s