Iran en het Westen

Alvorens de Verenigde Staten – zoals gewoonlijk – slaafs te volgen – wellicht om grote, kleine vriend Israël een plezier te doen – en ferme taal en wapengeweld te gebruiken om Iran ervan te weerhouden te volharden in zijn pogingen nucleaire wapens te maken, zou het wellicht beter zijn, als de heren Rutte en Rosenthal hat volgende zouden lezen. Per slot van rekening is de Director of National Intelligence zelfs in Amerika niet de eerste de beste en zal hij zijn opinie best met alle andere Directors of Intelligence besproken hebben. De opmerking: “Clapper acknowledged that Iran’s technical advancements strengthen the assessment that Iran has the capability to eventually produce a nuclear weapon, a view which falls in line with the IAEA’s findings that Iran’s nuclear program has potential military dimensions. ” moet ook nog gezien worden in het licht van het feit, dat de huidige directeur generaal van de IAEA, Yukiya Amano veel meer op het plezieren van de Amerikaanse politieke elite gericht is dan zijn voorganger, Mohamed El Baradei ooit was. Het feit, dat Graham het noodzakelijk vond om “very” convinced te zijn, als in: “GRAHAM: I guess my point is that I take a different view. I’m very convinced they’re going down the road of developing a nuclear weapon. “ spreekt mijns inziens boekdelen over ‘s mans capaciteit tot logisch nadenken. Je bent overtuigd of niet, maar niet heel overtuigd. En zoals het citaat zegt: “It is the function of the citizen to keep the government from falling into error.” – Robert H. Jackson

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Amerika en politiek, belangenverstrengeling, defensie, hillen, Integere Politiek, IRAN, Israel, krijgsmacht, rosenthal, rutte, vvd and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Iran en het Westen

  1. Wat zou Iran met een kernbom kunnen wat ze nu al niet kunnen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s