De MENS Hard LEERS

Met de Paasdagen vlakbij en de uitspraak “Zie de mens” van Pontius Pilatus inmiddels weer verser in het geheugen dan meestal, vraag ik me ernstig af of de heer Gert LEERS wel beseft waar hij mee bezig is. Ik veronderstel daarbij dat deze CDA-minister/politicus gelovig is.
Afgezien nog van normale – en ook christelijke – mede menselijkheid in het geval van de Afghani Rafiq Naibzay is Leers ook nog druk bezig de grondslagen onder de Nederlandse rechtsstaat weg te zagen. Immers de Nederlandse wet verbiedt collectieve bestraffing – en het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken heeft met één pennestreek alle voormalige functionarissen van het toenmalige Afghaanse Ministerie van Veiligheid tot oorlogsmisdadigers verklaard. Ik dacht, dat wij niet waren zoals de Nazi’s in WOII, die Putten uitmoordden om een aantal verzetsstrijders te straffen. Hoewel de acties van Nederlandse militairen in Rawahgedeh en andere plaatsten in Indonesië iets anders zouden kunnen doen vermoeden.
Dan zien we nog af van het feit, dat elke verdachte in Nederland onschuldig is tot hij door de onafhankelijke rechter schuldig is verklaard. De bewijslast voor een dergelijke schuldigverklaring berust bij het OM. In dit geval heeft de “verdachte” zelf gezorgd voor bewijs, dat zijn functie in Afghanistan geen actieve deelname aan de martelingen en andere misdadige feiten van het ministerie, waarbij hij werkte. Buitenlandse Zaken heeft via stempels ook nog verklaard, dat dze documenten NIET vervalst zijn. Aanvaardt Leers dit door Naibzay zelf aangedragen bewijs van zijn onschuld? Neen dus. Hij roept een burgemeester, die bang is voor een totale opstand in haar gemeente ter verantwoording vergetend, dat zij in het gezelschap is van _op het ogenblik – nog veertig andere burgemeesters. Het is waarlijk wachten op het moment dat bij deze minister het begrip doorbreekt, dat “discretionaire bevoegdheid” ook het meespelen van medemenselijkheid inplaat vanalleen maar een koud juridisch argument inhoudt en niet alleen de _ gemakkelijkste weg van – de letter van de wet.

Kortom Gert Leers bewijst eens te meer dat hij HARD Leers is en bepaald de wil van het Nederlandse volk – behalve dan natuurlijk de PVV-stemmers – bepaald niet vertegenwoordigt. En hij leek zo goed als burgemeester van Maastricht. Je moet trouwens van goede burgemeesters niet verwachten, dat het goede politici blijken te zijn: zie de heren Opsteleten en Cohen.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, Afghanistan, Alles is Recht en Onrecht, belangenverstrengeling, christendom, democratie, Integere Politiek, Internationaal Strafhof, NORMEN en WAARDEN, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to De MENS Hard LEERS

  1. joost tibosch sr says:

    Toen de eerste christenen doorkregen dat ze de manier van leven van Jezus niet van zich af konden zetten, verwoorden ze dat gevoel met de woorden “uit de dood overeind getrokken worden” en later nog met de verhalen “dat je de levende niet in een graf moet zoeken”. Waar Leers met zijn Limburgse roomse geloof én Wilders met zijn joods-christelijke traditie mee bezig zijn, weet ik niet! Maar het heeft veel weg van mensen “omlaag op de knieën drukken” en “in de put helpen”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s