De regering en de psychiatrie.

En nu zeggen de dames en heren van het kabinet Rutte ongetwijfeld: “Zie je wel, als het maar geld kost, kunnen ze ook zonder.” Tot, ja tot een of andere zwaar gestoorde – die zelf of voor wie zijn naastbestaanden de hulp niet meer kunnen betalen – een wanhoopsdaad stelt. En dan moet je maar hopen, dat zich dat beperkt tot de zelfmoord van die Griekse apotheker en niet de vorm aanneemt van de schietpartij van ene Tristan. Dan zijn Rutte en Shcippers echter niet thuis, want iedereen is toch verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn eigen daden? Dat de psychiatrische hulp bedoeld is om die patiënten daartoe in staat te stellen, is nog niet echt tot het kabinet doorgedrongen. Maar ja, wat verwacht je dan ook van tien pond (g)Route(n), die als iene miene mutte de baas zijn en lachend kaas uit hun vuistje eten.

“Uit nrc.nl op: 7 april 2012-04-08

Vraag naar psychische zorg loopt inderdaad terug door eigen bijdrage

Demonstratie vorig jaar op het Malieveld tegen de voorgenomen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Foto NRC / Roel Rozenburg

door Niels Posthumus

Binnenland

De invoering van de eigen bijdrage in de psychische gezondheidszorg leidt tot een aanzienlijke terugloop van de vraag. Dat blijkt volgens persbureau Novum uit onderzoek van GGZ Nederland.

Het merendeel van de GGZ-instellingen heeft te maken met patiënten die hun behandeling niet willen voortzetten of willen starten als gevolg van de eigen bijdrage. Die kan oplopen tot tweehonderd euro.

De verwachte gemiddelde vraaguitval voor dit jaar is elf procent voor ambulante zorg en vijf procent voor klinische zorg. Dit zal naar verwachting zorgen voor vijfduizend minder voltijdsbanen in de sector. Het merendeel van de banen zal verdwijnen bij het zorgpersoneel, maar ook bij het ondersteunend personeel zal er geschrapt moeten worden.

Vorige maand bleek al uit een enquête van het Landelijke Platform GGz onder vijfhonderd patiënten dat de helft van hen vanwege de eigen bijdrage is gestopt of overweegt te stoppen met de behandeling. Zeventien procent is al gestopt, 35 procent denkt daarover na.

Sinds begin dit jaar moeten psychiatrische patiënten soms wel honderd tot tweehonderd euro extra eigen bijdrage betalen voor zware geestelijke zorg. Patiënten die worden opgenomen voor langer dan een maand zijn 145 euro per maand meer kwijt dan voorheen.”

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, bezuinigingen, Democratie - Media - Meningsuiting, Integere Politiek, macht, NORMEN en WAARDEN, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to De regering en de psychiatrie.

  1. Aad Verbaast says:

    Bezuinigen door aan te sturen op “vraaguitval”. Rode draad door het beleid van dit gedoogwrak.

  2. hansdekoning says:

    Alleen met defénsie doen ze internationaal nog steeds of ze mee kunnen komen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s