“PRODUCTEN”? ? ?

Dit wordt naar mijn bescheiden mening allemaal veroorzaakt door het verkeerde gebruik van het woord: ‘product’ . Een product, immers, is iets dat gemaakt is, geproduceerd. Iets om iets te zijn – brood, aardappelpuree o.i.d. – of iets te doen – auto’s, treinen, schepen enz. – of iets mee te doen – gereedschap, breiwol, stoffen, timmerhout. . En niet iets, dat slechts bestaat uit allerlei financiële hersenspinsels ter verkrijging van snel en vooral véél geld. Bij nader nadenken, dacht men bij Vestia trouwens, dat zij dit spelletje – verkopen van financiële ‘producten’ – zelf ook wel konden spelen en men begon ‘rente-verzekeringen’ aan banken en verzekeraars te verkopen. Vooral de laatste alinea uit dit 2e citaat intrigeert mij ietwat: Ïs dit niet een beetje laat? Wat voor – ongetwijfeld lugubere – rol speelde KPMG bij deze hele affaire?(zie 2e citaat uit nrc.nl)

12 mei 2012, 07:56 in nrc.nl
Waarborgfonds stimuleerde aankoop risicoproducten woningcorporaties
Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, bleek door handel in risicovolle producten een miljardenschuld te hebben opgebouwd.
door Eppo König en Tom Kreling
Binnenland
De directie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft jarenlang gestimuleerd dat woningcorporaties risicovolle producten van banken kochten. Het WSW moest de financiële risico’s analyseren, maar kon dat nauwelijks en keurde de ingewikkeldste renteverzekeringen goed. Dat zeggen betrokkenen uit de sector en bankiers vanochtend in NRC Handelsblad.
Grote banken als ABN Amro, Fortis, Deutsche Bank, Barclays en Credit Suisse presenteerden nieuwe producten op het kantoor van het WSW in Hilversum. “Dan kwam er een briefje terug van het WSW”, zegt een bankier die anoniem wil blijven. “Prima product.” Een andere betrokkene: “Die bankiers kwamen gewoon langs om een soort vrijbrief te halen.”
Banken verkochten complexe producten die niet bij corporaties pasten
Banken zeiden vervolgens tegen woningcorporaties dat ze de financiële producten bij het WSW hadden laten keuren. Ook ging WSW-directielid Martijn Rink zelf langs bij internationale banken om presentaties over financiële producten bij te wonen.
Volgens bronnen in de bankensector was er bij het WSW (circa 45 medewerkers) te weinig financiële kennis. Banken konden zo complexe producten verkopen die helemaal niet bij corporaties passen. Een aantal banken waarschuwde het WSW en corporaties voor deze complexe financiële producten.
‘WSW had veel harder moeten optreden’
Het WSW staat borg voor leningen aan corporaties en controleert per kwartaal de nieuwe renteverzekeringen (derivaten) die ze afsluiten. In de praktijk werkte het toezicht niet goed, zegt een betrokkene. “Sommige corporaties leverden geen informatie aan over hun derivatenposities. Het WSW had veel harder moeten optreden en er achteraan moeten gaan.”
Ook Vestia weigerde te rapporteren aan het WSW, meldde deze krant eerder. Volgens betrokkenen trof het WSW nooit sancties. Daardoor kon bij Vestia de van fraude verdachte kasbeheerder Marcel de V. ongezien voor miljarden aan risicovolle rentecontracten afsluiten.
Het WSW zegt in een schriftelijke verklaring dat overleg met banken en beleggers nodig is om corporaties “op verantwoorde wijze” te laten lenen. Omdat Vestia “precair” overleg met banken voert over de rentecontracten, wil het WSW nu niet reageren.

TWEEDE CITAAT:
Woningcorporatie Vestia komt miljarden tekort om haar crediteuren gerust te stellen.
door Eppo König en Tom Kreling
Binnenland

Woningcorporatie Vestia heeft jarenlang bankje gespeeld door zelf renteverzekeringen aan verschillende banken te verkopen. Dat blijkt uit stukken die NRC Handelsblad heeft ingezien. De opbrengst werd gebruikt om de kosten van gekochte renteverzekeringen naar beneden te brengen. In totaal verkocht Vestia voor bijna 4 miljard euro aan dit soort verzekeringen.

Richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting schrijven voor dat corporaties niet aan bankactiviteiten mogen doen. Het afsluiten van contracten met banken om renterisico’s af te dekken is een veelgebruikt instrument in de corporatiesector. Maar door als corporatie zelf verzekeringen aan banken te verkopen wordt geen renterisico afgedekt, maar genomen.
Banken misten 2 miljard aan onderpand

Woningcorporatie Vestia raakte vorig jaar in grote financiële problemen door de enorme derivatenportefeuille die kasbeheerder Marcel de V. had opgebouwd. Toen de rente tegen Vestia’s verwachting in daalde in plaats van steeg, moest de corporatie voor zo’n 2 miljard aan onderpand aan de banken betalen. Vestia werd vervolgens met noodleningen overeind gehouden.

Marcel de V. werd twee weken geleden door justitie opgepakt. Hij zou zelf verdiend hebben aan de rentederivaten die hij namens zijn werkgever met banken afsloot. Marcel de V. werkte samen met een tussenpersoon, die hem met banken in contact bracht. De tussenpersoon kreeg van de banken provisie voor elke contract dat zij met Vestia sloten.
Kasbeheerder verrijkte zichzelf via tussenpersoon

Volgens justitie betaalde de tussenpersoon een deel hiervan door aan Marcel de V., die reeds vastzit. Tussenpersoon Arjan G. loopt nog vrij rond. Naast hen zijn er nog twee verdachten. Ook doet justitie onderzoek bij onder meer Deutsche Bank en ABN Amro.

Deze week trok accountant KPMG de goedkeurende verklaring over Vestia’s jaarrekening over 2010 in. Na onderzoek heeft KPMG twijfels of alle rentecontracten op juiste wijze in de boeken zijn verwerkt.

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to “PRODUCTEN”? ? ?

  1. rikus says:

    Ik heb het vermoeden dat de hele toezichthouderei in Nederland een corrupte zaak is. Ondeskundigheid met maar een doel je eigen zak stevig vullen.
    Kijk maar naar de DSB en de Nederlandse bank.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s