Stem vooral Christen Unie …

… dan eet u tenminste zeker, dat er voor u met twee maten gemeten wordt. Islamistisch geloven, dat homo’s en afvalligen gestenigd mogen worden, kan niet, maar onderwijzen dat homo’s in de hel zullen branden is onderdeel van de door orthodoxe christenen zozeer gekoesterde onderwijsvrijheid. Eigenlijk is het een bewijs van opportunisme in optima forma: de christenen – zij het de cda en niet zozeer de cu – zijn aan het verliezen en Wilders is aan het winnen. Wat doe je dan? Je pikt het volgens jou aan die winst ten grond liggende argument en zegt vervolgens dat Wilders een belangrijk thema agendeert.. De Christen Unie Voor de Vrijheid, in feite zou je een dergelijk, hypocriet gedrag eerder van de SGP verwachten.
PS: Hopelijk begrijpt u dat ik een Wikipedia-beschrijving van Segers niet insluit uit bewondering voor dat figuur. Een interview met hem, toen hij directeur werd van het Wetenschappelijk Instituut van de CUVV, bevestigde slechts mijn mening. Een zalvende, misselijk makende, gristelijke zendeling.Overigens: Dit interview werd in 2008 gehouden, inmiddels heeft Segers zijn opinie over Wilders veranderd van: ” leiders die intern door niemand tegengesproken kunnen worden en ook nog eens suggereren dat ze eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen hebben.” in “belangrijke thema’s aansnijdende politicus”

7 augustus 2012, 15:26 in NRC.NL
ChristenUnie wil islamdebat – ‘Wilders agendeert belangrijk thema’

door Derk Stokmans
Binnenland
Sommige stromingen binnen de Nederlandse islam zijn “een risico voor de maatschappij”. Dat zegt Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, vanmiddag in NRC Handelsblad.
Hij vreest dat het politieke debat over de islam in Nederland verstomt omdat PVV-leider Geert Wilders nauwelijks meer over de islam praat en in de verkiezingscampagne vooral hamert op de gevaren van de Europese Unie.
‘Wilders heeft belletje getrokken en is weggerend
Volgens Segers, vierde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, moet het islamdebat dringend worden gevoerd. Hij zegt dat Wilders “een belangrijk thema” heeft geagendeerd.
“Ik ga niet zwijgen uit angst om bij Wilders te worden ingedeeld. Hij agendeert een belangrijk thema, net als Bolkestein en Paul Scheffer voor hem, maar spitst het dan toe op een koranverbod of een hoofddoekverbod, waarvan iedereen de onzinnigheid inziet. Het is nauwelijks serieus. Wilders heeft belletje getrokken en is weggerend. Het tragische is dat zijn tegenstanders aan de andere kant van de boot gaan hangen. Ze zeggen: islam is een verrijking, het valt allemaal wel mee. Er wordt een mooi Koranvers geciteerd en klaar is Kees. Het is geen serieus probleem.”
Dat klopt volgens hem niet:
“Er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid.”
Hij noemt het voorbeeld van islamitische jongeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: zij haalden onlangs een Britse imam naar Nederland die pleit voor het doden van afvalligen onder bepaalde omstandigheden. Segers:
“Je ziet dat bij de jongere generatie het religieuze bewustzijn toeneemt. Deze studenten wilden graag in de leer bij deze man. Het salafisme is een vitale stroming, niet een die langzaam naar de marge verdwijnt. En die Nederlandse islamitische gemeenschap staat in contact met 1,3 miljard moslims wereldwijd waar je diezelfde ontwikkeling ziet.”
‘Kinderen mogen leren dat homo’s in hel branden’
Segers vindt de vrijheid om bepaalde islamitische stromingen te doceren niet onbegrensd.
“Wij staan pal voor die vrijheid, maar hij is niet onbegrensd. Het is geen vrijbrief om alles maar te doceren. De inspectie zal af en toe over de schouder van de docent moeten meekijken. Als op de godsdienstles wordt geleerd dat je homo’s of afvalligen mag stenigen, dan heb je een probleem.”
Dat kinderen leren dat homo’s zullen branden in de hel, zoals op orthodox-christelijke scholen gebeurt, behoort volgens Segers “tot de onderwijsvrijheid.”

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in christendom, filosofie, godsdienstvrijheid, islam, macht, NORMEN en WAARDEN, onderwijs, opportunisme and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to Stem vooral Christen Unie …

  1. rikus says:

    Ik denk dat Segers beter kan zorgen goed beveiligd te worden

  2. fulpsvalstar says:

    De meeste godsdiensten en wereldbeschouwingen staan voor vrijheid, maarrrrrrrr………………………

  3. timmerark says:

    Vrijheid hier is echter relatief. PF, rechts lullen en rechts censuur plegen. Het lijkt Vogel wel;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s