Hoe langer hoe meer …… figuren, functies en geblaat.

“Met de benoeming van minister Henk Kamp tot verkenner werd vandaag snel de eerste stap gezet naar de formatie van een nieuw kabinet.”

Eerst had je formateurs – de figuren, die na verkiezingen de opdracht kregen een kabinet te formeren, van de Koningin. Toen kreeg je “in”formatuers, omdat poltici bang waren de vingers te branden aan mislukte formaties, nog steeds benoemd door Hare Majesteit. En nu hebben we dan verkenners om te verkennen wie er tot informateur benoemd moet worden – door de Kamer wel te verstaan, want stel je voor, dat we gebruik zouden maken van de LAAAAAANGjartige ervaring van een monarch in het tot elkaar brengen van “onverzoenlijke” politieke partijen. De formering van een nieuw kabinet zou eens gladjes kunnen verlopen. Stel je voor, alle betrokken politici zouden opeens hun bestaansreden verliezen.

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, democratie, Integere Politiek, koningshuis, opportunisme, politiek, stabiliteit and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s