Gastvrij Nederland en … gastvrij Europa.

Beschouw dit maar in de geest van Wien Neerlands bloed door d”aad’ren vloeit, van vreemde smettenvrij … Het mocht wat. Geen wonder, dat Indo’s zich hier niet thuisvoel(de)en. Immers. dàt deel van onze Oosters erfgoed hadden we wèl meegekregen. 

“Illegaal verblijf van vreemdelingen strafbaar

Nieuwsbericht | 21-12-2012

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om bij de Tweede Kamer een voorstel in te dienen tot wijziging van de Vreemdelingenwet om illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar te stellen.
een man wacht op zijn vertrek op de afdeling Verwijderingen van de Marechaussee op Schiphol

Vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn, begaan een overtreding en de sanctie daarop is een geldboete. Als de boete niet wordt betaald, is vervangende hechtenis mogelijk.

Vreemdelingen die tweemaal (of vaker) worden beboet omdat zij illegaal in Nederland zijn riskeren een zwaar inreisverbod. De duur van het zware inreisverbod is maximaal vijf jaar. Het niet naleven van dit inreisverbod is een misdrijf en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete.

Met de strafbaarstelling wordt illegaal verblijf in Nederland onaantrekkelijker. Hier gaat een preventieve werking van uit. Er wordt bovendien een duidelijk signaal afgegeven aan vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven: zij zijn voortaan strafbaar.

De strafbaarstelling geldt uitsluitend voor meerderjarige vreemdelingen. Als de vreemdeling nog een termijn heeft voor vrijwillig vertrek (ten hoogste 28 dagen) dan geldt de strafbaarstelling niet.

Mensen die uit humanitaire redenen illegalen behulpzaam zijn, zijn niet strafbaar. Werkgevers en malafide verhuurders die uit zijn op winstbejag, en illegalen te werk stellen of onderdak bieden, blijven wel strafbaar. Zij zullen hard worden aangepakt.

Voorop staat dat de illegaal verblijvende vreemdelingen moeten vertrekken, bij voorkeur uit eigen beweging, maar zo nodig gedwongen (uitzetting). De strafbaarstelling van illegaal verblijf mag niet leiden tot vertraging of belemmering van dit vertrek. Dat wil zeggen: vertrek gaat voor straf.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 december 2012 (Sagor uitspraak) bepaald dat de lidstaten van de EU bevoegd zijn illegaal verblijf strafbaar te stellen met als sanctie een geldboete. Ook vervangende hechtenis is volgens het Hof toegestaan onder voorwaarde dat is gegarandeerd dat deze straf wordt opgeheven zodra de vreemdeling kan worden uitgezet. Het wetsvoorstel bevat zo’n bepaling en voldoet daarmee aan de voorwaarden die de hoogste Europese rechter heeft gesteld aan de strafbaarstelling van illegaliteit.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/12/21/illegaal-verblijf-van-vreemdelingen-strafbaar.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

Advertisements

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Gastvrij Nederland en … gastvrij Europa.

  1. rikus says:

    Het gisteen afgekondigde kinderpardon geeft het kabinet weer enige credit.
    Er blijken toch mensen te zijn

  2. hansdekoning says:

    Dat is door de PvdA ingebracht en hoe lang gaat RutteII helemaal duren? Samson heeft nu al spijt, ondanks zijn lachebekje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s