Rode Kruis: ‘besparingen drijven Europa naar afgrond’

En ze hebben het nog niet door: Rutte en consorten: benauwde boekhoudertjes hebben nog nooitn gezonde zaak opgebouwd, laat staan een gezonde economie. Het wordt  hoog tijd, dat we niet meer allen met stomme verbazing naar de politiekelingetjes blijven luisteren, e wegsturen. 100.000 mensen op het Malieveld moeten daar toch voldoende voor zijn?

OK, er zijn in het verleden – toen de koek niet op leek te kunnen – fouten gemaakt en iedereen – de staat voorop -e torenhoge schulden. Die zullen uiteindelijk afbetaald moeten worden, maar doe dat dan in godesnaam langs wegen van geleidelijkheid en niet op een dusdanige manier, dat elk spoortje van herstellend vertrouwen onmiddellijk de kop indrukt  zodat de economie niet overeind kan blijven, laat staan groeien. Dat laatste is trouwens m.i. de hele oorzaak van de rotzooi: Op een planeet met geweldige maar uiteindelijk eindige hulpbronnen is onbeperkte, voortdurende groei onmogelijk. “Meer is niet altijd beter.”  Ter illustratie het rapport van het Rode Kruis:

Uit de Volkskrant van 13 oktober 2013
dossier
Europese Unie

Rode Kruis: ‘besparingen drijven Europa naar afgrond’
Bewerkt door: redactie − 10/10/13, 12:37 − bron: The Guardian

© ap. “Ik heb honger”. In Milaan is het een vertrouwd tafereel geworden: mensen uit de middenklasse die het voorheen goed hadden, worden dakloos.
Europa glijdt af naar een lange periode van toenemende armoede, massale werkloosheid, sociale uitsluiting, extreme ongelijkheid en collectieve wanhoop. Dit alles is het resultaat van de gestrenge besparingspolitiek die als antwoordt geldt op de schulden- en muntcrisis van de voorbije vier jaar. Dat stelt het Rode Kruis in een uitgebreide studie die vandaag werd voorgesteld. Dat meldt The Guardian.
‘Terwijl andere continenten er in slagen de armoede in te dijken, neemt die in Europa toe’, zo staat in het rapport van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

‘De langetermijngevolgen van deze crisis moeten zich nog manifesteren. De problemen zullen decennialang voelbaar zijn, zelfs indien de economie zich herstelt in de nabije toekomst. We beseffen als continent niet wat ons is overkomen’.

Sombere toekomst
De verpletterende kritiek op de politieke reactie op de schuldencrisis, die eind 2009 in Griekenland de kop opstak en fundamentele vragen deed rijzen over de overlevingskansen van de euro, stelt een sombere toekomst voor tientallen miljoenen Europeanen in het vooruitzicht.

Sociale onrust en politieke instabiliteit
Massale werkloosheid, in het bijzonder onder jongeren, zorgt ervoor dat 120 miljoen Europeanen onder de armoedegrens leven. Daarnaast stelt zich het probleem van de toenemende illegale immigratie, die botst op toenemende vreemdelingenhaat in de gastlanden. Daardoor neemt het risico op sociale onrust en politieke instabiliteit toe. Al deze elementen worden twee- tot driemaal hoger geschat in Europa dan in andere delen van de wereld. Voeg daarbij de grotere graad van onzekerheid onder de traditionele middenklassen en de toekomst van Europa wordt onzekerder dan ze ooit was in de naoorlogse periode.

In de rij voor voedsel
‘Nu de economische crisis wortel schiet, leven miljoenen Europeanen in onzekerheid. Ze zijn onzeker over wat de toekomst brengt. Dit is één van de ergste psychologische situaties voor de mens. We zien hoe de wanhoop zich stilaan verspreidt onder Europeanen, met depressies tot gevolg. In vergelijking met 2009 staan nu miljoenen meer mensen in de rij voor voedselbedelingen, meer mensen kunnen geen medicijnen meer betalen en hebben geen toegang meer tot de gezondheidszorg. Miljoenen hebben geen werk en heel wat mensen die wel nog werk hebben kunnen hun gezin niet meer onderhouden door ontoereikende lonen en gestegen prijzen’.

Middenklasse sneuvelt
‘Veel mensen uit de middenklasse zijn in de armoede beland. Het aantal mensen dat in 22 van de onderzochte landen afhankelijk is van voedselbedelingen door het Rode Kruis is met 75 procent gestegen van 2009 tot 2012. Meer en meer mensen worden arm en de armen worden almaar armer’.

Het onderzoek, dat in de eerste helft van dit jaar werd verricht, bracht de 28 landen van de Europese Unie in kaart plus 14 landen in de Balkan, Oost-Europa en Centraal Azië.

De zware impact van de crisis en de daaropvolgende besparingspolitiek blijft in de EU niet beperkt tot de landen in het zuiden en Ierland, maar breidt zich uit naar succeslanden zoals Duitsland en de Scandinavische landen.

Frankrijk, Finland, maar ook Duitsland
Vorig jaar lanceerde het Spaanse Rode Kruis een nationale oproep om mensen in Spanje te helpen. Dat was nooit eerder gebeurd. Het aantal zelfdodingen onder vrouwen in Griekenland is op enkele jaren verdubbeld. Werknemers in Slovenië krijgen al maandenlang geen loon meer. In Frankrijk vielen tussen 2008 en 2011 meer dan 350.000 mensen onder de armoedegrens. Eén op de vijf Finnen geboren in 1987 werden al behandeld voor psychiatrische problemen die in verband staan met de economische teloorgang van het land in de jaren negentig.

Hoewel Duitsland niet de hoge werkloosheidscijfers neerzet die in de rest van de EU opduiken, is een kwart van de tewerkgestelde Duitsers onderbetaald. Bijna de helft van de nieuwe arbeidscontracten sinds 2008 betreft laagbetaalde, flexibele, deeltijdse zogenaamde minijobs met weinig zekerheid en doorgaans geen sociale voordelen.

De problemen hebben ook een kwalijk effect op de meest welvarende landen, zoals Denemarken en Luxemburg.

Economische vluchtelingen
In de Baltische staten en Hongarije is tot 13 procent van de bevolking de voorbije jaren weggetrokken om economische redenen. De studie wijst ook op de toenemende trend van migratie binnen Europa, voornamelijk van mensen die van het oosten naar het westen trekken op zoek naar werk.

De banencrisis is één van de zwaarste uitdagingen voor de Europese Unie en de eurozone. Van de meer dan 26 miljoen werklozen in de EU, zijn er 11 miljoen al meer dan een jaar werkloos. Dat is meer dan het dubbele dan vijf jaar geleden, toen de financiële crisis in de VS uitbrak.

De sociale gevolgen zijn niet te overzien, stelt de studie. In Griekenland en Spanje trekken volwassen kinderen met hun gezin terug in bij hun ouders. Verschillende generaties wonen onder één dak met slechts één kostwinner. In Milaan is het een vertrouwd tafereel geworden: mensen uit de middenklasse die een welvarend bestaan kenden maar nu op straat slapen.

Oudere werklozen
De cijfers van jongerenwerkloosheid in een kwart van de onderzochte landen variëren tussen 33 en meer dan 60 procent. Maar even erg voor gezinnen, zo stelt het rapport, is de werkloosheid onder 50- tot 64-jarigen die tussen 2008 en 2012 steeg van 2,8 miljoen tot 4,6 miljoen in de hele EU.

Explosieve cocktail
‘Alleen al de snelheid waarmee de werkloosheid in de voorbije twee jaar is toegenomen, is een indicatie dat de crisis zich verdiept, met als gevolg niet alleen persoonlijke tragedies maar ook een toegenomen risico op sociale onrust en extremisme. In combinatie met de toegenomen kosten voor levensonderhoud is dat een explosieve cocktail’, aldus de studie.

Hoewel Duitsland, de motor van de Europese economie, als een succesverhaal wordt beschouwd, legt de studie net in het grootste land van de EU een steeds groter wordende welvaartskloof bloot. Daarbij rijzen vragen over de overlevingskansen van het traditionele model van de EU, de sociale markteconomie.

About hansdekoning

In februari 2011 73jaar. Ex-rijksambtenaar, houdt van katten en bonsai. Is door COPD en MD niet meer in staat die hobbies full time te beoefenen en heeft moeite met scherpstellen en dus lezen. Schrijft maatschappij-kritische blogs en stoort zich daarbij aan toestanden over de hele wereld. "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." - Jimi Hendrix
This entry was posted in Actualiteit, bezuinigingen, Democratie - Media - Meningsuiting, DUURZAME ENERGIE, economie, FINANCIËLE CRISIS, politiek and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s