Rode Kruis: ‘besparingen drijven Europa naar afgrond’

En ze hebben het nog niet door: Rutte en consorten: benauwde boekhoudertjes hebben nog nooitn gezonde zaak opgebouwd, laat staan een gezonde economie. Het wordt  hoog tijd, dat we niet meer allen met stomme verbazing naar de politiekelingetjes blijven luisteren, e wegsturen. 100.000 mensen op het Malieveld moeten daar toch voldoende voor zijn?

OK, er zijn in het verleden – toen de koek niet op leek te kunnen – fouten gemaakt en iedereen – de staat voorop -e torenhoge schulden. Die zullen uiteindelijk afbetaald moeten worden, maar doe dat dan in godesnaam langs wegen van geleidelijkheid en niet op een dusdanige manier, dat elk spoortje van herstellend vertrouwen onmiddellijk de kop indrukt  zodat de economie niet overeind kan blijven, laat staan groeien. Dat laatste is trouwens m.i. de hele oorzaak van de rotzooi: Op een planeet met geweldige maar uiteindelijk eindige hulpbronnen is onbeperkte, voortdurende groei onmogelijk. “Meer is niet altijd beter.”  Ter illustratie het rapport van het Rode Kruis:

Uit de Volkskrant van 13 oktober 2013
dossier
Europese Unie

Rode Kruis: ‘besparingen drijven Europa naar afgrond’
Bewerkt door: redactie − 10/10/13, 12:37 − bron: The Guardian

© ap. “Ik heb honger”. In Milaan is het een vertrouwd tafereel geworden: mensen uit de middenklasse die het voorheen goed hadden, worden dakloos.
Europa glijdt af naar een lange periode van toenemende armoede, massale werkloosheid, sociale uitsluiting, extreme ongelijkheid en collectieve wanhoop. Dit alles is het resultaat van de gestrenge besparingspolitiek die als antwoordt geldt op de schulden- en muntcrisis van de voorbije vier jaar. Dat stelt het Rode Kruis in een uitgebreide studie die vandaag werd voorgesteld. Dat meldt The Guardian.
‘Terwijl andere continenten er in slagen de armoede in te dijken, neemt die in Europa toe’, zo staat in het rapport van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

‘De langetermijngevolgen van deze crisis moeten zich nog manifesteren. De problemen zullen decennialang voelbaar zijn, zelfs indien de economie zich herstelt in de nabije toekomst. We beseffen als continent niet wat ons is overkomen’.

Sombere toekomst
De verpletterende kritiek op de politieke reactie op de schuldencrisis, die eind 2009 in Griekenland de kop opstak en fundamentele vragen deed rijzen over de overlevingskansen van de euro, stelt een sombere toekomst voor tientallen miljoenen Europeanen in het vooruitzicht.

Sociale onrust en politieke instabiliteit
Massale werkloosheid, in het bijzonder onder jongeren, zorgt ervoor dat 120 miljoen Europeanen onder de armoedegrens leven. Daarnaast stelt zich het probleem van de toenemende illegale immigratie, die botst op toenemende vreemdelingenhaat in de gastlanden. Daardoor neemt het risico op sociale onrust en politieke instabiliteit toe. Al deze elementen worden twee- tot driemaal hoger geschat in Europa dan in andere delen van de wereld. Voeg daarbij de grotere graad van onzekerheid onder de traditionele middenklassen en de toekomst van Europa wordt onzekerder dan ze ooit was in de naoorlogse periode.

In de rij voor voedsel
‘Nu de economische crisis wortel schiet, leven miljoenen Europeanen in onzekerheid. Ze zijn onzeker over wat de toekomst brengt. Dit is één van de ergste psychologische situaties voor de mens. We zien hoe de wanhoop zich stilaan verspreidt onder Europeanen, met depressies tot gevolg. In vergelijking met 2009 staan nu miljoenen meer mensen in de rij voor voedselbedelingen, meer mensen kunnen geen medicijnen meer betalen en hebben geen toegang meer tot de gezondheidszorg. Miljoenen hebben geen werk en heel wat mensen die wel nog werk hebben kunnen hun gezin niet meer onderhouden door ontoereikende lonen en gestegen prijzen’.

Middenklasse sneuvelt
‘Veel mensen uit de middenklasse zijn in de armoede beland. Het aantal mensen dat in 22 van de onderzochte landen afhankelijk is van voedselbedelingen door het Rode Kruis is met 75 procent gestegen van 2009 tot 2012. Meer en meer mensen worden arm en de armen worden almaar armer’.

Het onderzoek, dat in de eerste helft van dit jaar werd verricht, bracht de 28 landen van de Europese Unie in kaart plus 14 landen in de Balkan, Oost-Europa en Centraal Azië.

De zware impact van de crisis en de daaropvolgende besparingspolitiek blijft in de EU niet beperkt tot de landen in het zuiden en Ierland, maar breidt zich uit naar succeslanden zoals Duitsland en de Scandinavische landen.

Frankrijk, Finland, maar ook Duitsland
Vorig jaar lanceerde het Spaanse Rode Kruis een nationale oproep om mensen in Spanje te helpen. Dat was nooit eerder gebeurd. Het aantal zelfdodingen onder vrouwen in Griekenland is op enkele jaren verdubbeld. Werknemers in Slovenië krijgen al maandenlang geen loon meer. In Frankrijk vielen tussen 2008 en 2011 meer dan 350.000 mensen onder de armoedegrens. Eén op de vijf Finnen geboren in 1987 werden al behandeld voor psychiatrische problemen die in verband staan met de economische teloorgang van het land in de jaren negentig.

Hoewel Duitsland niet de hoge werkloosheidscijfers neerzet die in de rest van de EU opduiken, is een kwart van de tewerkgestelde Duitsers onderbetaald. Bijna de helft van de nieuwe arbeidscontracten sinds 2008 betreft laagbetaalde, flexibele, deeltijdse zogenaamde minijobs met weinig zekerheid en doorgaans geen sociale voordelen.

De problemen hebben ook een kwalijk effect op de meest welvarende landen, zoals Denemarken en Luxemburg.

Economische vluchtelingen
In de Baltische staten en Hongarije is tot 13 procent van de bevolking de voorbije jaren weggetrokken om economische redenen. De studie wijst ook op de toenemende trend van migratie binnen Europa, voornamelijk van mensen die van het oosten naar het westen trekken op zoek naar werk.

De banencrisis is één van de zwaarste uitdagingen voor de Europese Unie en de eurozone. Van de meer dan 26 miljoen werklozen in de EU, zijn er 11 miljoen al meer dan een jaar werkloos. Dat is meer dan het dubbele dan vijf jaar geleden, toen de financiële crisis in de VS uitbrak.

De sociale gevolgen zijn niet te overzien, stelt de studie. In Griekenland en Spanje trekken volwassen kinderen met hun gezin terug in bij hun ouders. Verschillende generaties wonen onder één dak met slechts één kostwinner. In Milaan is het een vertrouwd tafereel geworden: mensen uit de middenklasse die een welvarend bestaan kenden maar nu op straat slapen.

Oudere werklozen
De cijfers van jongerenwerkloosheid in een kwart van de onderzochte landen variëren tussen 33 en meer dan 60 procent. Maar even erg voor gezinnen, zo stelt het rapport, is de werkloosheid onder 50- tot 64-jarigen die tussen 2008 en 2012 steeg van 2,8 miljoen tot 4,6 miljoen in de hele EU.

Explosieve cocktail
‘Alleen al de snelheid waarmee de werkloosheid in de voorbije twee jaar is toegenomen, is een indicatie dat de crisis zich verdiept, met als gevolg niet alleen persoonlijke tragedies maar ook een toegenomen risico op sociale onrust en extremisme. In combinatie met de toegenomen kosten voor levensonderhoud is dat een explosieve cocktail’, aldus de studie.

Hoewel Duitsland, de motor van de Europese economie, als een succesverhaal wordt beschouwd, legt de studie net in het grootste land van de EU een steeds groter wordende welvaartskloof bloot. Daarbij rijzen vragen over de overlevingskansen van het traditionele model van de EU, de sociale markteconomie.

Posted in Actualiteit, bezuinigingen, Democratie - Media - Meningsuiting, DUURZAME ENERGIE, economie, FINANCIËLE CRISIS, politiek | Tagged , , , , , | Leave a comment

We hebben nu een 5-partijen kabinet.

De heren opposanten kunnen nu wel zeggen, dat ze belangrijke winstpunten hebben behaald, fiet blijft dat het evangelie van Mark Rutte en Dijsselbloem dat er 6 miljard bezuinigd (lees: aan de economie moet onttrokken worden), die hard nodig zijn om te stimuleren, dat de heilige koe van de groei weer wat leven gaat vertonen. Lees: http://krant.volkskrant.nl/?paper=42192&zone=NL&ticket=ST-17489-jn96do67iQuh4eGbuoFj-caps.volkskrant.nl#/paper
en bibber.
Het grote verraad heeft inmiddels een ander eufemisme gekregen: Het land moet geregeerd blijven worden. In werkelijkheid is de angst voor de opkomst van de PVV van Wilders de oorzaak van dit zogenoemde politieke compromis. Nieuwe verkiezingen zouden iedereen behalve de PVV gezien de peilingen wel erg slecht uitkomen. In deze tijden van onzekere uitzichten ben je zelfs als politicus niet zozeer aan het pluche geplakt als wel bevreesd geen andere baan te zullen vinden en dat is ondanks de riante wachtgeldregeling, die de heren zichzelf in het verleden teegekend, niet zo’n leuk vooruitzicht.,

Posted in Actualiteit, analysis, bezuinigingen, cda, Christen Unie, democratie, economie, FINANCIËLE CRISIS, onderwijs, opportunisme, PvdA, PVV, SGP, vvd, ZORG | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Van Ojik (GL) en Samson (PvdA)

En de rest van de Tweede Kamer doen niet mee aan inkomensnivellering, integendeel zou je bijna zeggen: ze vergroten het verschil tussen de meerderheid en de top, die alsmaar rijker wordt. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/04/extra-geld-voor-verhoging-kinderopvangtoeslag.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb
Van de rest van de poltici verwacht je zulk gedrag, maar dat GroenLINKS en de Partij van de ARBEID zich daartoe lenen, begint op niet alleen kiezersverraad, maar ook op loslaten van principes te wijzen.

Posted in Actualiteit, belangenverstrengeling, bezuinigingen, democratie, Integere Politiek, macht, NIVELLERING | Tagged , , , , , | Leave a comment

Indisch zijn en de botol cebok (oude sp. tjebok)

Wie van jullie is Indisch genoeg om nog steeds de botol cebok te gebruiken op de WC? En wie kan mij dan aan een rekje helpen om de flessen (whisky, 1liter) in neer te zetten tegen omverlopen van een ondeugende kat?

Posted in Actualiteit | Tagged , , , , , | 2 Comments

De JSF en Didi Samson.

Waar  denk ik aan? Aan Didi Samson en de JSF Hij probeert de meer nuchtere denkers van de PvdA over te ed PvdA (thehalen dat het noodzakelijk is om de JSF te kopen. 37 Vliegtuigen zouden noodzakelijk zijn – en volgens het kabinet ook voldoende – om 4 straaljagers permanent beschikbaar te hebben voor vredesmissies. Zoveel machines in onderhoud, zoveel voor opleiding, zoveel voor oefening met dit bijna ondenkbaar gecompliceerde toestel en dan blijven  er maar 4 over om militairen op de grond te ondersteunen bij hun vredesoperaties.

De regering geeft voorlopig nog geen exacte cijfers voor deerste 3 categorieën , hetgeen doet geloven dat de berekeningen zo nauw zijn genomen, dat er maar één uit de lucht hoeft te tuimelen om de hele planning in chaos te doen verkeren.

Er blijven 2 vragen over: 1.De prijs staat nog steeds niet vast en gaat nog steeds omhoog: het is de vraag of 4,5miljard Euro aan het eind van de rit nog voldoende is voor die 37 toestellen.  2. Wat precies is een vredesmissie? De landen, die er tot nu toe één hebben  mogen meemaken – Afghanistan, Irak, Libë-  zijn nie  bepaald voorbeelden van teruggekeerde rust en vrede,  nadat de missies waren afgelopen.

Laten we hopen, dat de JSF niet de Delilah zal worden van de Nederlandse Defensie en dat we op korte termijn de rug zullen zien van meneer  Samson, de verrader van alles wat tot nu toe heilig was in de PvdA.

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/553768-samsom-bij-twijfel-geen-besluit-over-jsf.html

Posted in Uncategorized | 1 Comment

We gaan de JSF kopen … althans volgens GroenLinks

Bram van Ojik, fractievoorzitter Groen Links in de Tweede Kamer zegt het kort en krachtig: Wij kiezen niet voor de JSF, wij kiezen voor werk.
Dat is voor tweeërlei uitleg vatbaar:
1. Totale afwijzing van aankoop van de JSF.
2. Als de aankoop van de JSF voldoende banen oplevert, alla, dan mogen ze die aanschaffen.
Ik had hem die vraag zelf willen stellen, maar nu is het zo jammer, dat zowel de site van Groen Links als die van de Rijks Voorlichtingsdienst geen enkele mogelijkheid bieden om een email adres van meneer van Ojik te achterhalen.
Of ben ik echt een digibeet?

Posted in Uncategorized | 6 Comments

AFLUISTEREN

Hebben wij – Departement van Defensie – soms ook zaken gedaan met UTC?
http://www.pogo.org/blog/2013/06/20130619-defense-contractor-hit-with-ginormous-fraud-judgment.html
Geachte Kamerleden,

Het is misschien de moeite waard ernaar te kijken?
Het zou trouwens goed zijn het volgende ook goed te lezen, de implicaties ervan goed tot u door te laten dringen en vervolgens kamervragen te stellen. Niets menselijks immers is de ambtenaar vreemd en de AIVD heeft ongetwijfeld nog steed bijzonder goede contacten met Clipper en Legat.
http://www.whistleblower.org/blog/44-2013/2760-gap-statement-on-edward-snowden-a-nsa-domestic-surveillance .
Laat u vooral niet met een kluitje in het riet sturen door minister Plasterk; hij is daar heel goed in, hij wordt immers gecoached door de AIVD en die heeft ddar jaren ervaring mee.

Vriendelijke groet,

Hans de Koning

Posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, Amerika en politiek, analysis, defensie, democratie, Integere Politiek, JSF, klokkenluiders, PETITIE, Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments