PRISM

Een inlichtingendienst, die data vernietigd? Laat me niet lachen.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be”loon”ingen

Goed artikel in deze link http://krant.volkskrant.nl/?paper=33348&zone=NL&ticket=ST-7225-UcjAJ0sz0Q4vLLqxzHwE-caps.volkskrant.nl#/paper
We zouden met zijn allen de Marseillaise moeten gaan zingen: Allons enfants de la patrie / le jour de gloire est arrivé / contre nous de la tyrannie / l’étendard sanglant est levé.
En wie dit nog niet bloedig genoeg vindt, moet de rest http://nl.wikipedia.org/wiki/Marseillaise maar lezen.En Diederik et zijn glimlachende gezicht maar beweren, dat bezuinigen moet. Het enige wat het Volkskrant artikel volgens mij nog mist is een optelsom van alles wat er aan salarissen, bonussen, vertrek(oprot)premies, buitengewone beloningen meer dan de norm betaald is en wordt en dat bedrag niet alleen eens te vergelijken met datgene wat volgens Jeroen Dijsselbloem bezuinigd moet worden, maar tegelijk te confisqueren . De grootgraaiers zullen dan waarschijnlijk lachen en zeggen: “Zie je wel, druppel op een gloeiende plaat.” Maar toch zou dat het rechtvaardigheidsgevoel tenminste enigszins bevredigen. MEER in elk geval dan de magere crisistaks van 16% en de 19 miljoen die bedrijven ( de BEDRIJVEN nota bene) moesten afdragen over buitensporige beloningen. Zie http://krant.volkskrant.nl/?paper=33348&zone=NL&ticket=ST-7225-UcjAJ0sz0Q4vLLqxzHwE-caps.volkskrant.nl#/paper op Ten Eerste pagina 2.
En laten we nu in godsnaam niet weer gaan roepen dat de toptalenten dan naar het buitenland zullen vertrekken: een gedeelte kont al uit het buitenland en of de toptalenten dat wel zijn, valt gezien het voortduren van de crisis te betwijfelen.
En dan hebben we het tot nog toe alleen maar gehad over het bedrijfsleven. Wat denkt u van de grootgraaiers inde (semi)publieke sector van de zorg, waar viervijfde (4/5) = 1957 “medewerkers” meer verdienen dan de balkenende norm. ZORG schijnt in dat geval vooral “zorg voor jezelf” te betekenen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/8024/Topsalarissen/article/detail/3373868/2013/01/08/Deze-mensen-verdienden-in-de-semi–publieke-sector-het-meest.dhtml

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Partij van de Arbeid? Partij van de Macht!

Ofwel de VVD probeert haar PVV-stemmers terug te krijgen, benauwd als ze zijn geworden door de laatste peilingen. En de PvdA? Die denkt éénmaal aan de regering, altijd aan het regeren: daar leveren we onze principes wel voor in. Ik hoop, dat Samson op het a.s. partijcongres zijn Delilah ontmoet en hem de haren afgesneden worden. Petje af voor Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Eindhoven.

Dacht u soms, dat de strafbaarheid van hulp aan illegalen – gewoon medemenselijkheid dus – lang alleen op papier strafbaar blijft? 

PvdA, VVD: illegaliteit strafbaar

Illegalen in een 'vluchtkerk' Illegalen in een ‘vluchtkerk’ ANP
Toegevoegd: woensdag 24 apr 2013, 10:58
Update: woensdag 24 apr 2013, 13:23

Illegaliteit wordt strafbaar, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat zeggen PvdA-leider Samsom en VVD-fractievoorzitter Zijlstra.

Bij de PvdA-achterban bestaat onrust over de illegaliteit. Op het partijcongres van aanstaande zaterdag zal een motie worden ingediend om niet in te stemmen met de coalitieafspraak. Die motie is afkomstig van onder meer de PvdA-afdelingen Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Eindhoven.

‘Mooie discussie’

Samsom zegt dat er op het congres in Leeuwarden ruimte is om te discussiëren. Hij verwacht “een mooie discussie over bijvoorbeeld het binnenhalen van een prachtig sociaal akkoord, maar ook over de pijnlijke punten uit het regeerakkoord”.

Maar de afspraak in het regeerakkoord staat wat hem betreft. Hij vindt het bij die afspraak belangrijk dat hulp aan illegaliteit, zoals bijvoorbeeld in de vluchtkerken wordt gegeven, niet strafbaar wordt.

‘Niet in het krijt’

VVD-fractievoorzitter Zijlstra voegt er aan toe: “De afspraak over het strafbaar stellen van illegaliteit is een belangrijk punt. De VVD-achterban heeft ook grote moeite met sommige punten uit het regeerakkoord.”

De VVD’er zegt niet het gevoel te hebben bij de PvdA in het krijt te staan na het openbreken van het regeerakkoord in verband met de inkomensafhankelijke zorgpremie. “Nee, dat heeft ons 250 miljoen aan infrastructuur gekost.”

‘Verzwaard inreisverbod’

Ook verantwoordelijk staatssecretaris Teeven roept de PvdA op de afspraken uit het regeerakkoord na te komen. In een interview met het blad Wordt Vervolgd van Amnesty International zegt hij begrip te hebben voor de onrust in de PvdA. “Maar als je samen gaat regeren, maak je afspraken.”

In hetzelfde interview zegt Teeven dat hulp aan sommige illegalen toch strafbaar wordt. Het gaat dan om hulp aan vreemdelingen die al vaker zijn aangehouden en een ‘verzwaard inreisverbod’ hebben. Volgens de staatssecretaris zal het Openbaar Ministerie de hulpverleners niet actief gaan vervolgen, maar is de hulp op papier wel strafbaar.

Posted in Actualiteit, Alles is Recht en Onrecht, empathie, Integere Politiek, macht, NORMEN en WAARDEN, politiek, TOEKOMST, Uncategorized | 2 Comments

De overheid en privé persoonsgegevens

Zo zie je maar weer: Ik heb gelijk als ik de overheid – en vooral de Amerikaanse – wantrouw.

“De overheid neemt niet de voortrekkersrol bij de bescherming van persoonsgegevens en transparantie die zij zou moeten nemen, zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens. “Ik zie een houding van: doe niet zo moeilijk.”
CBP: overheid laks bij bescherming burgergegevens – IT Pro – Nieuws – Tweakers

Posted in Actualiteit, Amerika en politiek, belangenverstrengeling, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Jihadisten op weg naar Syrië aangehouden.

Uit het artikel van de AIVD over cybercrime: “Op basis van door de AIVD verstrekte informatie kon de Nationale Recherche in november 2012 drie jonge mannen aanhouden die op het punt stonden naar Syrië te vertrekken.”

Wat ik niet begrijp, is op welke rechtsgrond men jonge mannen kan aanhouden, die op weg zijn naar Syrië  Of is het artikel onvolledig en hadden de jongens ook nog misdrijven op hun geweten? Of is de Nederlandse justitie inmiddels het Alawitische  standpunt toegedaan en vindt men dus dat opstand tegen het alawitische bewind in Syrië onwettig en dus strafbaar is?

Posted in Actualiteit, arabische revolutie, Assad, cultuur, democratie, godsdienstvrijheid, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Op weg naar de volgende crisis.

Meneer Rutte kan het optimistje spelen zoveel hij wil. Meneer Dijsselbloem kan er niet aan denken om de banken aan banden te leggen. En vooral het Amerikaanse gouvernement kan doorgaan met het geloven, dat de “vrije markt” de enig zaligmakende wijze van opereren is, voordat het echt tot alle regeringen en volksvertegenwoordigingen is doorgedrongen, zitten we in een driedubbele crisis: alleen omdat een aantal onverantwoordelijke figuren, die zoveel geld hebben dat ze niet zullen lijden onder wat voor financiële crisis dan ook, het nu eenmaal leuk vinden om steeds mee nullen toe te voegen aan hun banksaldo.

Posted in Actualiteit, Amerika en politiek, economie, FINANCIËLE CRISIS, GROOTGRAAIERS, macht, markt, NORMEN en WAARDEN, rutte, Uncategorized, zondvloed | Tagged | 3 Comments

AIVD ontkent, dat er …

voor de jihad in Syrië geronseld wordt en goochetl met definities: Wie herinnert zich nog de Makro-branden : Geen terreeur neen, ‘gewelddadig politiek activisme.

Posted in Actualiteit, arabische revolutie, Assad, NORMEN en WAARDEN, Syrië | Tagged , | 1 Comment